In Golfclub

Voorzitter Jan Haasnoot heeft aan het begin van de algemene ledenvergadering van de golfclub die digitaal plaatsvond gezegd dat we “het afgelopen jaar ongelooflijk veel nieuwe leden” hebben mogen verwelkomen. Hij zei er trots op te zijn voorzitter te zijn van een club met nu al iets meer dan 750 leden. Niet eerder had de golfclub van de Golfresidentie zoveel leden. Hij verwelkomde de nieuwe leden, vooral buitenleden, hartelijk en wenste hen veel plezier “op onze fantastische baan”. De voorzitter van de regel- en handicapcommissie Ed Visch sprak later van “een explosieve groei” die verantwoordelijkheid vereist van en bij de leden met betrekking tot de handhaving van de etiquetteregels, de plaatselijke regels, de golfregels en het baanreglement. (HdJ)

Zie ook: Jan Douma verkozen tot Golfer van het Jaar en Ledenvergadering besluit tot bouw buggy- en lockerloods