Baanstatus vanaf 09.00 uur

Baan

Qualifying

Hole 1 T/m 9

Hole 10 T/m 18

Buggy’s

Trolleys

Drivingrange

Puttinggreen

Zomergreens

Datum

21/06/2024
Aanvullende Informatie

Door herstelwerkzaamheden staan op hole 6, 7 en 8 teemarkers begin fairway. 18 holes en eerste lus is non qualifying. Tweede lus alleen is wel qualifying.
Baansluiting

zaterdag 22 juni: CK Strokeplay 1e ronde Hole 1 gesloten van 10:28 tot 12:04 en hole 10 gesloten van 12:04 tot 13:56
zondag 23 juni: CK Strokeplay 2e ronde Hole 1 gesloten van 10:28 tot 12:04 en hole 10 gesloten van 12:04 tot 13:56

Tarieven voor greenfee spelers en leden

Voorwaarden die gelden bij het lidmaatschap van de Golfresidentie Dronten.

Greenfeetarieven ingaande 1 januari 2024 (aanpassing per 21 jan 2024).


*a) voor groepen geldt een korting, zie staffels.


Lidmaatschapstarieven 2024
(vastgesteld in ALV VvE van 28 nov. 2023. incl. OGD- en SGS (herstelt tarief per 8 feb.) tarief 2024.

GRD is golfclub Golf Residentie Dronten| OGD is Openbare Golfclub Dronten | SGS is Short Golf Swifterbant

Lidmaatschapsvormen:

  1. Lid van Golfclub en NGF. Hele jaar speelrecht. Speelrecht op de eerste negen holes (holes 1 t/m 9). Deelname aan 18-holes wedstrijden, via verhoogd inschrijfgeld van €15,00. Geen deelname clubkampioenschappen. Kan gebruik maken van de hospitality regeling voor spelen bij andere clubs. Kan gasten introduceren voor een 9-holes greenfeetarief.
  2. Lid van Golfclub en NGF. Drie aaneengesloten maanden in de periode 1 maart tot en met 31 oktober. Indien aspirant lid besluit volledig lid te worden, direct na het proeflidmaatschap, ontvangt hij een reductie van € 150 bij een 18-holes en € 100 bij een 9-holes lidmaatschap. Uitsluitend voor hen die nog geen lid zijn geweest van GC GRD. Deelname aan wedstrijden; geen clubkampioenschappen. Kan gasten introduceren tegen geldende tarief gedurende de lidmaatschapsperiode.
  3. Lid van Golfclub en NGF. Lidmaatschap is geldig tot en met het jaar waarin de genoemde leeftijdsgrens wordt bereikt. Alle faciliteiten van een senior lid, echter mogelijke leeftijdsbeperkingen.
  4. Lid van Golfclub en NGF. Hele jaar speelrecht. Kan deelnemen aan wedstrijden. Lid dient ingeschreven te staan als ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Lidmaatschap (voor 18 holes) is inclusief 15 (18 holes) greenfee kaarten. Lidmaatschap (voor 9 holes) is inclusief 12 (9 holes) greenfee kaarten. Inclusief vermelding op overzicht business leden. Voor overige voordelen zoals deelname aan business competitie zie specifieke business-lid voorwaarden.
  5. Lid van Golfclub GRD en OGD en NGF. Hele jaar speelrecht op beide banen. Kan deelnemen aan wedstrijden en clubkampioenschappen van beide verenigingen. Lid kiest “home course” waar de ledenadministratie e.d. wordt verzorgd.
  6. Lid van Golfclub GRD en OGD en NGF. Hele jaar speelrecht op de eerste negen holes (holes 1 t/m 9) van GRD en onbeperkt OGD. Deelname aan 18-holes wedstrijden op GRD, via verhoogd inschrijfgeld van €15,00. Geen deelname aan GRD-clubkampioenschappen. Kan gebruik maken van de hospitality regeling voor spelen bij andere clubs. Kan gasten op GRD introduceren voor een 9-holes greenfee. Lid kiest ‘home course’ waar de ledenadministratie e.d. wordt verzorgd.
  7. Lid van Golfclub GRD en NGF en speelrecht SGS. Hele jaar speelrecht op beide banen. Kan deelnemen aan wedstrijden en clubkampioenschappen van beide verenigingen. Lid kiest “home course” waar de ledenadministratie e.d. wordt verzorgd.

Bewoners van de Golfresidentie:
Zij zijn naast de twee speelrechten1 die hen per woning zijn toegewezen alleen nog per persoon de contributie aan de golfclub2 verschuldigd.
Een derde of volgende speler op hetzelfde adres, dient alsnog een speelrecht1 aan te kopen, dit naast de contributie voor de golfclub2.

Bewoners van de Parkresidentie:
Voor bewoners van de Parkresidentie die lid worden van de golfclub geldt
dat zij naast de 75% van het speelrecht1 van het buitenlid (gehele jaar ongelimiteerd 18 holes) aanvullend de contributie voor de golfclub verschuldigd zijn.

1Zie alinea hieronder ‘Het speelrecht’
2Is veelal €104,00 maar kan afhankelijk van de lidmaatschapsvorm iets afwijken

Het speelrecht

De baan is gezamenlijk eigendom van de eigenaren van de woningen op de Golf Residentie, die per woning twee speelrechten hebben (totaal dus 900). Zolang die niet allemaal gebruikt worden, is het ook mogelijk als niet-bewoner lid te worden van de golfclub. De eigenaar, in de hoedanigheid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Golf Residentie Dronten, geeft deze speelrechten aan zogenaamde buitenleden uit. Spelen wanneer u wilt en nauwelijks wachttijden op een A-status golfbaan, dit is uniek in zijn soort.

Spelen op de baan  

Om op de baan te mogen spelen moet men minimaal in het bezit zijn van EGA-handicap 54 (voorheen GVB) of een door onze vereniging verleende c.q. goedgekeurde ‘baanpermissie’. Als u op dit infobulletin klikt, kunt u kennisnemen van alle mogelijkheden die onze vereniging u biedt. Vervolgens kunt u dit inschrijfformulier voor aan de Golfresidentie gelieerde bewoners/eigenaren en dit machtigingsformulier-GRD voor betaling van de jaarcontributie aan de golfclub downloaden, invullen en opsturen aan de Ledenadministratie van Golfclub Golf Residentie Dronten, Golfresidentie 129, 8251 NS Dronten.
Alle geïnteresseerden die niet op de Golfresidentie woonachtig zijn kunnen hetzelfde inschrijfformulier en het machtigingsformulier-VvE voor betaling van de jaarcontributie én kosten speelrecht aan de golfclub downloaden, invullen en opsturen aan de Ledenadministratie van Golfclub Golf Residentie Dronten, Golfresidentie 129, 8251 NS Dronten. Indien u de VvE machtigt via een Nederlands IBAN-nummer, dan hoeft u de bankidentificatie, naam, adres en postcode van de bank niet in te vullen. Vervolgens print u het formulier en voorziet u het van een handtekening. Bij voorkeur het formulier e-mailen naar leden@golfresidentie.nl waarna u een bevestiging krijgt van ontvangst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn te scannen, dan is een goede foto van het formulier ook een optie. Heeft u geen van deze mogelijkheden tot uw beschikking, dan kunt u het formulier in de brievenbus van het clubhuis deponeren, Golfresidentie 129, 8251 NS, Dronten.

Een geïnteresseerd lid moet dus altijd twee formulieren opsturen. Hij/zij krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht.

Golfen door groepen

Informeer naar de mogelijkheden

Op onze golfbaan (met NGF-A status) is het sinds enige tijd mogelijk om met een groep te komen golfen. Of je nu lid ben van onze golfclub, bewoner van de Residentie, of je voldoet niet aan een van die twee voorwaarden, dat maakt niet uit.

Ook een groep die geen enkele relatie heeft met de golfclub, de leden of de bewoners, is onder bepaalde voorwaarden welkom.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, stuur dan een e-mail met uw wensen naar onze groepen-coördinator. Vermeld daarin ook uw telefoonnummer zodat hij contact met u kan opnemen.