Baanstatus vanaf 09:00uur

Baan

Qualifying

Hole 1 T/m 9

Hole 10 T/m 18

Buggy’s

Trolleys

Drivingrange

Puttinggreen

Zomergreens

Wintergreens

Datum

31/03/2023
Aanvullende Informatie

Buggy’s alleen toegestaan op de paden
Baansluiting

Geen berichten gevonden.

Neary, tweary, leary, longest en een mulligan

Uitleg begrippen

Neary

Staat normaliter uit op een par 3. Om te winnen moet de bal

·       Afgeslagen zijn vanuit de teebox waarbij alleen de eerste slag telt.

·       Tot stilstand zijn gekomen op de green of in de hole.

·       Winnaar is degene van wie de bal het dichtste bij de hole ligt. Een hole in one is de beste neary.

Tweary

Een tweary is een 2e slag op een par 3 en of een par 4 zo dicht mogelijk bij de hole.

Op een par 3

·       De 2e slag van de speler telt.

·       Het gaat om de bal die tot stilstand is gekomen op de green of in de hole.

·       Winnaar is degene van wie de bal het dichtste bij de hole ligt na de 2e slag.

·       Een birdie is de beste tweary.

Op een par 4

·       De 2e slag van de speler telt.

·       Het gaat om de bal die tot stilstand is gekomen op de green of in de hole.

·       Winnaar is degene van wie de bal het dichtste bij de hole ligt na de 2e slag.

·       Een eagle is de beste tweary.

Leary

Op een par 5

·       De 3e slag van de speler telt.

·       Het gaat om de bal die tot stilstand is gekomen op de green of in de hole.

·       Winnaar is degene van wie de bal het dichtste bij de hole ligt na de 3e slag.

·       Een eagle is de beste leary.

Neary klassement

Extra prijs in een wedstrijd over alle par 3 holes van de baan met de volgende puntentelling. Waarbij er per hole maximaal 15 punten zijn te verdienen.

·       2 punten voor het tot stilstand komen van de bal op de green.

·       3 punten voor het tot stilstand komen van de bal op de green en dichter bij de hole dan tot dan (verbeteren).

·       10 punten voor het slaan van de neary.

Na afloop van de wedstijd worden alle punten die een speler heeft behaald opgeteld. Degene met de meeste punten wint het neary-klassement van de ronde.

Longest

Op een par 4 of par 5. Om te winnen moet de bal

·       Afgeslagen zijn vanuit de teebox waarbij alleen de eerste slag telt.

·       Tot stilstand komen op de betreffende fairway.

·       Winnaar is degene van wie de bal het verste van de afslagplaats tot stilstand is gekomen.

S(econd) Longest

Op een par 5. Om te winnen moet de bal

·       Tot stilstand komen op de betreffende fairway met de 2e slag van de speler.

·       Winnaar is degene van wie de bal het verste van de afslagplaats tot stilstand is gekomen.

Mulligan

Bij wedstrijden voor bijvoorbeeld een goed doel kunnen de deelnemers ‘mulligans’ kopen. Een mulligan kan worden ingezet na een slechte slag. Als de mulligan wordt ingezet mag de speler de slag laten vallen zonder straf en deze overdoen.

Een mulligan is persoonlijk en mag alleen worden gebruikt door de speler zelf en dus niet door zijn partner of flightgenoot.

Een mulligan dient direct te worden gebruikt na een slag van de speler en niet na de slag van een partner of flightgenoot.

Er zijn geen eisen ten aanzien van de ligging van de bal in het geval men spreekt over tussen slagen voor wat betreft bovenstaand beschreven situaties.

Bij wedstrijden waarbij men kan starten van verschillende kleuren afslagplaatsen en bij spelvormen waarbij niet elke speler bij elke hole afslaat, dient men, om mee te dingen naar de extra prijs(zen), een extra bal te spelen om aan de eisen te voldoen. Na het behaalde resultaat neemt men zijn bal weer op. Deze slagen hebben geen invloed op de te lopen (wedstrijd)scorekaart.