Baanstatus vanaf 09:00uur

Baan

Qualifying

Hole 1 T/m 9

Hole 10 T/m 18

Buggy’s

Trolleys

Drivingrange

Puttinggreen

Zomergreens

Datum

24/07/2024
Aanvullende Informatie

Baansluiting

woensdag 24 juli: Inloopcompetitie 16+ (9 Holes) Inloop holes 1-9 en 10-18. Spelers starten vanaf 17:32 tot 19:00 De golfbaan is gesloten voor andere spelers.
donderdag 25 juli: Seniorenwedstrijd 18h + 9h Hole 1 gesloten van 10:04 tot 11:56 en hole 10 gesloten van 11:32 tot 13:24

Baanreglement GC Golf Residentie Dronten

 • Volg aanwijzingen op de website en het mededelingenbord bij hole 1.
 • Zonder baanpermissie of NGF-hcp 54 mag u de baan niet betreden, ook van toepassing op caddies (voor uitzonderingen zie wedstrijdreglement)
 • Zorg voor een geldige bagtag zichtbaar aan uw tas.
 • Zorg dat u uw NGF-pas bij u heeft en toon deze op verzoek van de Marshal.
 • Sla op hole 1 pas af als de flight voor u op de green is.
 • Buggy’s en andere wereldwijd erkende persoonsvervoermiddelen (bijv. Segway’s), bedoeld om te golfen, worden toegestaan. Deze persoonsvervoermiddelen dienen zoveel mogelijk door de rough te rijden en kwetsbare delen rond de green te vermijden.
 • Het is toegestaan uw hond mee te nemen in de baan, mits die is aangelijnd of in een mand of buggy onder controle gehouden kan worden en uw huisdier zich rustig houdt.
 • Maak geen oefenslagen op de teebox.
 • Repareer pichmarks en leg plaggen terug.
 • Voorkom traag spel en laat andere flights door (ook 1-ballen).
 • Geef baanpersoneel en Marshals altijd voorrang en volg hun aanwijzingen op.
 • De voorgreen (apron) is verboden voor trolleys en buggy’s.
 • Niet afslaan op hole 1 en 10 bij verkeer op de weg van en naar de Winter.
 • Niet starten op hole 10 als hole 9 bezet is
 • Het is verboden vanaf wegen en/of de tuinen de golfbaan te betreden.
 • Rij niet met een trolley tussen de green en een bunker.
 • Hark bunkers netjes aan.
 • Gooi geen peuken op de baan.
 • Stukgeslagen tee’s horen in de alleen daarvoor bestemde trechterbakjes bij de afslagplaats, of in de prullenbak.
 • Speel met soft spikes.
 • Zorg voor de juiste golfkleding.
 • Het is verboden met drivingrange ballen op de golfbaan te spelen.
 • Draagtassen – het is toegestaan om met een draagtas over de green te lopen. Tijdens het putten dient deze draagtas echter altijd naast de green te worden geplaatst of gelegd.
 • Indien uw bal onverhoopt in een van de tuinen terecht komt, is deze bal “out of bounds” en is het u niet toegestaan deze tuin te betreden.
 • Indien uw bal eigendommen raakt (huizen, meubilair, lantaarnpalen, etc.) bent u verplicht zich ervan te overtuigen of er geen schade is ontstaan. In ieder geval laat u uw naam, adres en telefoonnummer achter. De Golfclub en de VVE kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt aangericht aan personen en/of gebouwen.
 • Als een door u geslagen bal een persoon raakt, wordt van u en uw flightgenoten onmiddellijk handelend optreden verwacht.
 • Het spelen uit 1 tas door 2 spelers is uitsluitend toegestaan, indien de baan gesloten is voor buggy’s.
 • Gebruik Schelpenpad: De regels rond het gebruik van het schelpenpad: indien de baan geheel gesloten is, dan kunt u hier op geen enkele manier golfen. Indien de baan geopend is, maar het gebruik van buggy’s door de baan niet is toegestaan (zie hiervoor de website van de Golfclub), dan mag u, uitsluitend voor hole 1 t/m 9, gebruikmaken van een buggy op het schelpenpad. Indien de baan tevens is gesloten voor het gebruik van trolleys (zie hiervoor de website van de Golfclub) dan mag u, uitsluitend voor hole 1 t/m 9, gebruikmaken van een trolley op het schelpenpad. “90” graden regel. Met de buggy/trolley wordt over het schelpenpad gereden tot de hoogte waar de bal ligt. Vervolgens wordt naar de bal gelopen. De buggy/trolley blijft op het schelpenpad. Overtreding van bovenstaande regels kan bestraft worden met maatregelen van het bestuur conform art. 5 en 19 van de statuten en art. 8 van het huishoudelijk reglement.
 • Gevonden voorwerpen deponeren in de daarvoor bestemde bak in het clubhuis.
Belangrijk telefoonnummer
Dienstdoende marshal  06-12297547