Baanstatus vanaf 09:00uur

Baan

Qualifying

Hole 1 T/m 9

Hole 10 T/m 18

Buggy’s

Trolleys

Drivingrange

Puttinggreen

Zomergreens

Wintergreens

Datum

31/03/2023
Aanvullende Informatie

Buggy’s alleen toegestaan op de paden
Baansluiting

Geen berichten gevonden.

Handicart beschikbaar op de Golfclub

De golfclub beschikt over één Handicart van de Stichting Handicart. Voorwaarde om tegen de gereduceerde tarieven gebruik te kunnen en mogen maken van deze Handicart is dat de golfer in het bezit moet zijn van een pas van de Stichting Handicart. Als de Handicart niet is gereserveerd, dan is deze beschikbaar voor niet-pashouders tegen onderstaande tarieven.

Binnen de Golfclub Golfresidentie Dronten is Janny Huiberts de consul voor de Stichting Handicart. Bij afwezigheid van Janny is Mary Ann Berns haar plaatsvervanger, zodat de bezetting is gewaarborgd. De consul is het eerste aanspreekpunt voor zowel de leden van de golfclub als de Stichting Handicart. De consul kan antwoord geven op vragen zoals het aanvragen van een Handicart-verklaring, Handicart-pas, bijdrage (donateur) aan de Stichting Handicart, etc.

De consuls zijn als volgt te bereiken:

E-mail:             jjahuiberts@upcmail.nl

Telefoon:         Janny Huiberts 06-50931370 | Mary Ann Berns 06-20810441

Reserveren van de Handicart

Leden, introducees en greenfee spelers, die in het bezit zijn van een Handicart pas, kunnen gebruikmaken van de Handicart door deze vooraf te reserveren.

Het reserveren van de Handicart verloopt via het clubhuis De Vier Seizoenen en kan op de volgende manieren plaatsvinden:

E-mail:             d4s@vvegolfresidentie.nl

Telefoon:         0321-841716

Kosten

De kosten voor het gebruik van de Handicart bedragen per reservering:

1 mindervalide in bezit van pas:                                                                                           € 4,50

2 mindervaliden, beiden in bezit van pas:                                                                          € 9,00

1 mindervalide in bezit van pas en 1 valide:                                                                        € 13,00

Gebruik niet pashouders, regulier verhuur:                                                                       € 25,00

Gebruik voor evenement dagtarief                                                                                      € 50,00

Zoekt u naar meer informatie over de Stichting Handicart, bezoekt u dan de website: www.handicart.nl.