In Golf Residentie Dronten, VvE

Dronten, juni 2024

Van de bestuurstafel …..

Het was een korte maar zinvolle ALV op 28 mei. Na een korte update van actuele zaken is er stilgestaan bij de jaarcijfers over 2023. Met een goedkeurende accountantsverklaring is het altijd fijn om het financiële gedeelte af te kunnen sluiten (met een decharge). De belangrijkste opmerking van de accountant is eigenlijk dat we ons in sommige dossiers moeten blijven laten bijstaan door buitenstaanders met de benodigde expertise. We moeten niet in de valkuil trappen dat we denken dat we altijd voldoende kennis hebben om zaken zelf af te handelen. Hij wijst dan naar vragen rondom mandeligheid, statuten en reglementen en
dergelijke zaken. Dus: een compliment dat het gebeurt en een kleine waarschuwing om dat ook in de toekomst te blijven doen…

We konden al een klein doorkijkje geven in de uitkomsten van de gehouden enquête. Alleen nog de hele grove lijnen want hij was pas net een dag binnen.
Binnenkort (of misschien is dat al het geval) is deze in een samenvatting ook te vinden op de website van de VvE (besloten gedeelte). We zullen er ook een PDF bijvoegen waarin je de uitkomsten van de hele enquête kan zien. Het is nu aan ons om goed te kijken waar we mee aan de gang moeten voor het nieuwe Meerjarenbeleidsplan. Dat laatste willen we, in ieder geval in grote lijnen en als discussiestuk, richting oktober met alle leden gaan delen.
Hoe we precies de discussie over de komende jaren gaan voeren, moeten we nog goed bedenken. Het zou fijn zijn als we een vorm hebben waar een ieder zich
gehoord voelt en de gedachten over de plannen kan uiten zonder dat we ons verliezen in ellenlange discussies die niet oplossingsgericht zijn.

Het eerste idee is om de discussie eerst in wat kleinere groepen te voeren om met de daar opgehaalde opmerkingen en ideeën de plannen te verbeteren. En het dan pas in een ALV te brengen. De meest gestelde vraag aan mij is hoe het gaat met de juridische weg om te komen tot antwoorden wat betreft mandeligheid en niet-mandeligheid. Er is nog geen antwoord te geven omdat de zaak op dit moment nog niet is ingebracht bij een rechtbank. “Partijen” hebben tijd nodig om hun case zorgvuldig te onderbouwen… Ik beloof dat als daar wat gebeurt we het snel zullen communiceren.

Allard