De informatieve rubriek van Rick van den Beuken

Onderhoud & planning

Op deze pagina zal ik u voortdurend op de hoogte houden van de werkzaamheden op het park en in de baan.

Het leek mij handig om u als bewoner ook te laten zien hoe ons schema er in grote lijnen de komende tien maanden uitziet. Als u op dit vignetje  klikt, opent zich een nieuw scherm met een overzicht waarop u in één oogopslag kunt zien welke werkzaamheden wij van plan zijn uit te voeren en vooral wanneer.

1. Kleine reparatiewerkzaamheden worden in week 35 t/m 37 uitgevoerd aan de klinkerbestrating.
2. Het snoeien van de hagen en overhangende beplanting wordt in week 35/36 uitgevoerd.
3. Maaien van de taluds en natuurrough staat gepland voor week 37/38.
4. Beluchten van de fairways staat gepland voor week 36/37.
5. Beluchten van tees/voorgreens/greens staat gepland voor week 37.
7. Bestrijden van de berenklauwen zoals bij bv. hole 3, 12, 15 en 16 worden om de twee à drie weken herhaald. Zo komt deze niet tot bloei en putten we de plant uit. Dit neemt wel meerdere jaren in beslag voordat de berenklauw verdwenen is.
8. Het onkruidvrij houden van de groenstroken in de woonwijk wordt gedurende het groeiseizoen bijgehouden.
9. Het bestrijden van het onkruid op de verharding wordt gedurende het groeiseizoen bijgehouden doormiddel van heet water techniek in combinatie met het schoonmaaien van achterblijvend materiaal.

 

Bijgewerkt 27/08/2019