Op deze pagina vindt u informatie over de wijze waarop u kunt reageren op calamiteiten en storingen ten aanzien van de infrastructuur op de Golf Residentie.

Verder heeft onze parkmanager Rick van den Beuken een rubriek waarin hij een overzicht geeft van onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn gaan plaatsvinden, zowel de openbare projecten als de golfbaan.

De informatieve rubriek van Rick van den Beuken

Onderhoud & planning

Op deze pagina zal ik u voortdurend op de hoogte houden van de werkzaamheden op het park en in de baan.

Het leek mij handig om u als bewoner ook te laten zien hoe ons schema er in grote lijnen de komende tien maanden uitziet. Als u op dit vignetje  klikt, opent zich een nieuw scherm met een overzicht waarop u in één oogopslag kunt zien welke werkzaamheden wij van plan zijn uit te voeren en vooral wanneer.

Beste bewoners van Golfresidentie Dronten,

Even een update van uw onderhoudsteam.

De bladruimaktie 2021
Zoals ieder jaar is er dit jaar ook weer een bladopruimactie. Deze staat gepland voor week 49 en wel op woensdag 8 december. Er is dan de mogelijkheid voor de bewoners om hun bladafval klaar te leggen op het mandelig stuk van de oprit. Het betreft uitsluitend bladafval en geen tuin of snoeiafval.
Vervolgens vegen wij het op met de veegwagen. Graag het blad een dag voordat de veegwagen langskomt klaarleggen. Dit omdat er een bepaalde route wordt gevolgd en als de veegwagen eenmaal langs is geweest niet meer terug komt. Zo wordt voorkomen dat uw blad niet meegenomen kan worden.

Onderhoud woonwijk
Er is weer een schoffelronde uitgevoerd en ook een aantal maaibeurten. De onkruidbestrijding van de bestrating doormiddel van heet water heeft ook de revue gepasseerd. De graskanten zijn netjes gestoken en opgeruimd. De beveiligingscamera bij de entree is geplaatst.

Onderhoud Golfbaan
Het reguliere onderhoud gaat natuurlijk altijd door. Maaien van alle baanonderdelen, verplaatsen van de holes, harken van de bunkers en ga zo maar door worden wekelijks uitgevoerd. Ook het schoonblazen van de baanonderdelen is een terugkerende actie welke dagelijks de revue passeert.
Hieronder dan een overzicht van de werkzaamheden welke in de maand december plaatsvinden.

Golfbaan;
 De greens worden mits mogelijk door de weersomstandigheden geslit.
 Alle regulieren maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
 Spuiten met fe bij schimmeldruk
 Blad blazen.
Woonwijk;
 Beplantingsvakken worden geschoffeld en opgeruimd.
 Starten wintersnoeiwerkzaamheden.
 De bestrating wordt geveegd in week 49 (woensdag 8-12-2021).
 Kolken zuigen week 49 (donderdag 9-12-2021).
 Planten bomen lente week 50.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd via mail of telefoon contact met mij opnemen. Ook is er een mogelijkheid om iedere 2 weken op donderdag tussen 10 en 11 uur (even weken) op spreekuur te komen in het clubhuis. Hier kunt u terecht voor alle vragen met betrekking tot onderhoud, verzoeken, advies of ideeën voor de Golfresidentie. Wij zijn u graag van Dienst!

Planning van grote projecten voor de komende 10 jaar is beschikbaar en kunt u hier inzien.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met de parkmanager genaamd Rick van den Beuken 06-23368669.

Bijgewerkt 29/11/2021