Op deze pagina vindt u informatie over de wijze waarop u kunt reageren op calamiteiten en storingen ten aanzien van de infrastructuur op de Golf Residentie.

Verder heeft onze parkmanager Rick van den Beuken een rubriek waarin hij een overzicht geeft van onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn gaan plaatsvinden, zowel de openbare projecten als de golfbaan.

De informatieve rubriek van Rick van den Beuken

Onderhoud & planning

Op deze pagina zal ik u voortdurend op de hoogte houden van de werkzaamheden op het park en in de baan.

Het leek mij handig om u als bewoner ook te laten zien hoe ons schema er in grote lijnen de komende tien maanden uitziet. Als u op dit vignetje  klikt, opent zich een nieuw scherm met een overzicht waarop u in één oogopslag kunt zien welke werkzaamheden wij van plan zijn uit te voeren en vooral wanneer.

Update Onderhoud Golf Residentie Dronten

Beste bewoners van Golf Residentie Dronten,

Voortgang van alle werkzaamheden.

Zoals u wellicht heeft opgemerkt zijn er een aantal zaken anders gelopen dan vooraf gepland was. Mede door storingen aan machines en af en toe toch een flinke bui heeft met name het maaien van de natuurrough en taluds langer geduurd dan bedoeld. Uiteindelijk hebben we alle werkzaamheden kunnen afronden.

Onderhoud woonwijk

Het schoffelen van de plantvakken is een terugkerend actie. Eveneens de onkruidbestrijding van de verharding. Dit gebeurd eveneens als vorig jaar doormiddel van heet water. Het vernieuwen van de belijningen op de golfresidentie en het aanbrengen van een fietspadcoating bij de rotonde heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onderhoud Golfbaan

In verband met de droogte van de afgelopen tijd zijn er lokaal op greens en tees droogteplekken ontstaan. Deze zijn inmiddels behandeld met een wetting-agent. Dit is een product wat er voor zorgt dat het water beter opneembaar wordt voor de bodem. Ook is het in deze broeierige tijd spannend met betrekkingen tot schimmelontwikkeling. Door tijdig de greens te behandelen met ijzer en zwavelzure minimaliseren we dat de schimmel zich kan vestigen. Beide middelen zijn chemie vrij. Dit is ook het streven om zoveel mogelijk chemievrij te werken.

Hieronder dan een overzicht van de werkzaamheden welke in de maand augustus en september plaatsvinden.

Golfbaan;

  • Reguliere maaiwerkzaamheden
  • Maaien ruimen taluds en natuurrough eind september
  • Beluchten greens met 12mm vaste pennen en bezanden
  • Knippen bunkerranden.

Woonwijk;

  • Beplantingsvakken worden geschoffeld en opgeruimd.
  • Onkruidbestrijding verhardingen doormiddel van heet water.
  • Knippen van de beukenhaag week 36 en 37
  • Vegen woonwijk
  • Kolken zuigen week 30

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd via mail of telefoon contact met mij opnemen. Ook is er een mogelijkheid om iedere 2 weken op donderdag tussen 10 en 11 uur (even weken) op spreekuur te komen in het clubhuis. Hier kunt u terecht voor alle vragen met betrekking tot onderhoud, verzoeken, advies of ideeën voor de Golf Residentie.

Wij zijn u graag van Dienst!
Met vriendelijke groet, Rick van den Beuken
SBA Golf & Groen Parkmanager Golfresidentie

Bijgewerkt op 5/8/2022