Op deze pagina vindt u informatie over de wijze waarop u kunt reageren op calamiteiten en storingen ten aanzien van de infrastructuur op de Golf Residentie.

Verder heeft onze parkmanager Rick van den Beuken een rubriek waarin hij een overzicht geeft van onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn gaan plaatsvinden, zowel de openbare projecten als de golfbaan.

De informatieve rubriek van Rick van den Beuken

Onderhoud & planning

Op deze pagina zal ik u voortdurend op de hoogte houden van de werkzaamheden op het park en in de baan.

Update Onderhoud Golf Residentie Dronten

Beste bewoners van Golf Residentie Dronten,

Even een update van uw onderhoudsteam.

Start van het voorjaar staat voor de deur

Na een bij tijden natte  winter staat gelukkig het voorjaar voor de deur. Door de natte weers- en terreinomstandigheden zijn werkzaamheden anders verlopen dan voorafgaand gepland. De meeste zaken zijn inmiddels afgehandeld.

Onderhoud woonwijk

De eerste schoffelronde is reeds gestart.  Beplanting en blokhagen zijn gesnoeid en grasbermen zijn gemaaid. Verder is de woonwijk klaar voor het voorjaar.

Onderhoud Golfbaan

Beplantingsvakken zijn gesnoeid en alle baanonderdelen zijn weer gemaaid ook zijn de bunkers weer geharkt. De eerste beluchtingsbeurt is in week 12 maar uitgevoerd. We krijgen wel eens de vraag waarom de greens worden belucht. Om het hele jaar te kunnen genieten van mooi goed onderhouden greens is het noodzakelijk dat er tijdig belucht wordt. Dit om de groei van de wortels te stimuleren en de natuurlijke omzetting in de bodem te bevorderen. Na een aantal keer maaien of rollen zijn de greens weer goed bespeelbaar.

Hieronder dan een overzicht van de werkzaamheden welke in de maand mei juni en juli plaatsvinden.

Golfbaan;

 • Reguliere maaiwerkzaamheden.
 • Versnipperen snoeiafval.
 • Afvullen gaten schelpenpaden.
 • Beluchten greens week 20.
 • Knippen bunkerranden.
 • Maaien ruimen hoge rough
 • Maaien taluds
 • Renovatie laatste 3 tees, aanbrengen topdrainage voorgreens, herstelwerkzaamheden Tennet en aanpassen waterpartij hole 7

Woonwijk;

 • Beplantingsvakken worden geschoffeld en opgeruimd.
 • Onkruidbestrijding bestrating.
 • Vegen woonwijk.
 • Snoeien beukenhagen
 • Herstellen bestrating

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd via mail of telefoon contact met me opnemen. Ook is er een mogelijkheid om iedere 2 weken op  donderdag tussen 10 en 11 uur (even weken) op spreekuur te komen in het clubhuis. Hier kunt u terecht voor alle vragen met betrekking tot onderhoud, verzoeken, advies of ideeën voor de Golfresidentie.

Wij zijn u graag van Dienst!
Met vriendelijke groet, Rick van den Beuken
SBA Golf & Groen Parkmanager Golf Residentie