Op deze pagina vindt u informatie over de wijze waarop u kunt reageren op calamiteiten en storingen ten aanzien van de infrastructuur op de Golf Residentie.

Verder heeft onze parkmanager Rick van den Beuken een rubriek waarin hij een overzicht geeft van onderhoudswerkzaamheden die op korte termijn gaan plaatsvinden, zowel de openbare projecten als de golfbaan.

De informatieve rubriek van Rick van den Beuken

Onderhoud & planning

Op deze pagina zal ik u voortdurend op de hoogte houden van de werkzaamheden op het park en in de baan.

Update Onderhoud Golf Residentie Dronten

Beste bewoners van Golf Residentie Dronten,

Even een update van uw onderhoudsteam.

De herfst is begonnen

De herfst heeft zijn entree gemaakt en het blad is aan het vallen. Zoals ieder jaar is er dit jaar ook weer een bladopruimactie. Dit is altijd bij de laatste veegbeurt wanneer al het blad gevallen is. Er is dan de mogelijkheid voor de bewoners om hun bladafval klaar te leggen op het mandelige stuk van de oprit. Deze actie gaat 6 december plaatsvinden! Het betreft uitsluitend bladafval en geen tuin of snoeiafval. Vervolgens vegen wij het op met de veegwagen. De datum van uitvoering zal via de website bekend worden gemaakt. Graag het blad  een dag voordat de veegwagen langskomt klaarleggen. Dit omdat er een bepaalde route wordt gevolgd en als de veegwagen eenmaal langs is geweest niet meer terug komt. Zo wordt voorkomen dat uw blad niet meegenomen kan worden.

Onderhoud woonwijk

Er zijn meerdere schoffelrondes en maaibeurten uitgevoerd en alles ligt er verzorgd bij. De onkruidbestrijding van de bestrating doormiddel van heet water heeft  ook de revue gepasseerd. De beukenhagen zijn geknipt en opgeruimd.

Onderhoud Golfbaan

Het reguliere onderhoud gaat natuurlijk altijd door. Maaien van alle baanonderdelen, verplaatsen van de holes, harken van de bunkers en ga zo maar door worden wekelijks uitgevoerd. Alle bunkerranden zijn geknipt. De natuurrough en de taluds zijn voor de tweede maal gemaaid en geruimd.

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden welke in de maanden oktober, november en december plaatsvinden.

Golfbaan;

  • Alle regulieren maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Maaien natuurstrook
  • Blad blazen.

Woonwijk;

  • Beplantingsvakken worden geschoffeld en opgeruimd.
  • Onkruidbestrijding verhardingen doormiddel van heet water.
  • Vegen woonwijk week 45
  • Herstellen bestrating is uitgesteld naar begin 2024
  • Kolken zuigen
  • Start winter snoeiwerkzaamheden
  • Vrijsteken grasranden

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kunt u altijd via mail of telefoon contact met me opnemen. Ook is er een mogelijkheid om iedere 2 weken op  donderdag tussen 10 en 11 uur (even weken) op spreekuur te komen in het clubhuis. In verband met de aangepaste openingstijden van het clubhuis is het spreekuur tijdens de winterperiode november t/m maart van 11 tot 12 uur. Hier kunt u terecht voor alle vragen met betrekking tot onderhoud, verzoeken, advies of ideeën voor de Golf Residentie.

Wij zijn u graag van Dienst!
Met vriendelijke groet, Rick van den Beuken
SBA Golf & Groen Parkmanager Golf Residentie

Bijgewerkt op 3/11/2023