Zijn de wegen op het park te beschouwen als openbare wegen?

Ja, en daarmee is de wegenverkeerswet eveneens van toepassing. Indien u zich niet aan de verkeersregels houdt, kunt u een proces-verbaal krijgen.

Wordt er bij gladheid gestrooid?

De gemeente Dronten strooit bij gladheid niet in 30km-gebieden. Ons park is ook een 30km-gebied. De VvE hanteert eenzelfde beleid. De wegen in ons park zijn door het gebruikte materiaal, maat en vormgeving zeer gevoelig voor zout, dat schade veroorzaakt. Ook de bomen en aangrenzende tuinbeplanting kunnen bij gebruik van strooizout schade oplopen. Daarom kan er afhankelijk van situatie ter plaatse ook zand worden gestrooid. Bij bijzondere weersomstandigheden (veel sneeuwvalof ijsvorming op het wegdek) zal de VvE een sneeuwschuiver inzetten.

Hoe moet ik omgaan met het toegangsverbod voor zwaar transport en vrachtwagens langer dan 10 meter?

De infrastructuur van het park is helaas niet berekend op zware trailers en vrachtwagens met aanhanger die langer zijn dan 10 meter. Er is in het verleden veel schade gereden die vaak voor onze eigen rekening moest worden gerepareerd. In geval van verhuizing of met een verbouwing is het goed met de verhuizer of aannemer te overleggen. Voor bijzondere, incidentele situaties kunt u overleggen met een van de leden van de Commissie Infrastructuur. De beperkingen gelden overigens niet voor caravans en campers.

Heb ik te maken met burenrecht?

Ja. Als u gaat bouwen, een tuinhuisje of een hekwerk wilt plaatsen of een andere ingrijpende wijziging aanbrengt op uw erf of aan uw woning, hebt u niet alleen te maken met de regels van de overheid maar ook met het zogeheten burenrecht. Dat is in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Het regelt in feite de gebruikelijke omgangsvormen en geeft u [wettelijk] houvast als u er met de buren niet uitkomt. Ons belangrijkste advies is dan ook om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw voorgenomen (bouw-) plannen, alvorens u uw plannen ten uitvoer brengt.

Mag ik het pad langs hole 9 naar het clubhuis gebruiken?

Het pad mag uitsluitend gebruikt worden door golfers om van en naar het clubhuis te gaan. Recreatief gebruik leidt tot overlast voor de aanwonende bewoners en leidt golfers af.

Mag ik de golfbaan vanaf de openbare weg betreden?

Nee. U mag vanaf de openbare weg de golfbaan uitsluitend op hole 1 en hole 10 in.

Mag ik huisdieren houden?

Ja. Wel is het goed te weten dat veel bewoners huisdieren als een bron van overlast ervaren. De gemeentelijke regels zijn van toepassing: honden dienen aangelijnd te zijn, hondenpoep moet opgeruimd worden. Katten mogen geen overlast veroorzaken.

Mag ik vissen in de vijvers in en om het park?

Nee. dat verbod geldt ook voor schaatsen en zwemmen. In de vijvers zijn graskarpers uitgezet die de vijvers schoon houden. Verder willen we beschadiging van de taluds voorkomen evenals overlast voor aanwonende bewoners. Tot slot gaat het ook om uw veiligheid: de vijvers maken deel uit van de golfbaan en er worden nogal eens golfballen de vijver ingeslagen.

Mag ik tuinafval op de berm of het talud uitstrooien?

Nee. Het is niet toegestaan om tuinafval op de berm of het talud uit te strooien. Het is ook niet toegestaan om tuinafval op het terrein van Park Residentie Dronten te storten.

Wat mag ik planten en plaatsen op de grens van mijn achtertuin en golfbaan?

Om het open karakter van het park te behouden mogen op de grens van achtertuin en golfbaan geen schuttingen, heggen, hekwerken en dergelijke aangelegd worden. De beplanting dient laag te zijn. De leden van de Commissie Infrastructuur adviseren u graag.

Mag ik de strook grond tussen mijn achtertuin en de golfbaan gebruiken?

Ja. U mag er plantjes neerzetten. De berm tussen de tuinen en de golfbaan is echter nodig voor onderhoud. Daarom moet een strook van één meter breedte vrij blijven die de greenkeepers zonder uw toestemming kan betreden. U mag het talud niet veranderen (afgraven of ophogen), en de aanplant die de greenkeepers in het talud plaatsen, moet blijven staan.

Mag ik een caravan op mijn erf plaatsen?

Ja. Namelijk twee weken voor een vakantie en twee weken daarna. Een weekendje-weg dan wel het weghalen van het voertuig voor enkele dagen wordt niet als vakantie aangemerkt. Bewoners van appartementen mogen de caravan stallen op de algemene parkeerplaats van Winter. Voor hen geldt echter dat ze de caravan of camper slechts drie dagen voor een vakantie en drie dagen na een vakantie op de algemene parkeerplaats mogen stallen.

Mag ik een tuinhuisje plaatsen?

Ja. Het plaatsen van een tuinhuisje of soortgelijk gebouw is toegestaan. Check hiervoor de VROM-website Bouwvergunningen Online.
Voor het plaatsen van een tuinhuisje in een tuin die grenst aan de golfbaan, gelden aanvullende beperkingen. Zo moet u het tuinhuisje uit het zicht plaatsen en er mogen geen contrasterende kleurstellingen gebruikt worden. Neem kennis van de betreffende regeling in het desbetreffende huishoudelijke reglement. Bij twijfel, overleg dan met een van de leden van de Commissie Infrastructuur.

Mag ik zonnecollectoren en zonnepanelen plaatsen?

Ja. Hierover kunt u een speciale VROM-brochure downloaden.

Hoe zit het met kozijn- en gevelwijzigingen?

Het gewone, reguliere onderhoud is vergunningsvrij. Voor al het overige is veelal een vergunning nodig. U kunt hierover de VROM-brochure Kozijn- en gevelwijzigingen downloaden of check de VROM-website Bouwvergunningen Online.

Welke (formele) stukken moet ik als bewoner in huis hebben?

VvE Golf Residentie Dronten

 • Statuten Vereniging van Eigenaren Golf Residentie Dronten 2010
 • Huishoudelijk reglement van de VvE GRD beheer en onderhoud golfbaan
 • Huishoudelijk reglement van de VvE GRD infrastructuur van het woongebied
 • Informatiebrochure parkregulering en infrastructuur

Golfclub Golf Residentie Dronten

 • Statuten Golfclub Golfresidentie Dronten
 • Gebruiksovereenkomst golfbaan
 • Huishoudelijk reglement Golfclub Golfresidentie Dronten
 • Regeling speelrechten.

Appartementen

Eigenaren van appartementen dienen voorts in hun bezit te hebben:

 • Splitsing in appartementsrechten
 • Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten
 • Akte van levering appartement
Wanneer wordt de nationale vlag gehesen?

Hijsen van de nationale vlag door de VvE

Algemene Vlaginstructie

De Vereniging van Eigenaren Golf Residentie Dronten volgt de  Vlaginstructie voor Rijksgebouwen. Voor het uitsteken van de Nederlandse vlag vanaf rijksgebouwen geldt een algemene vlaginstructie, die door de minister-president wordt uitgevaardigd. De instructie werd in 1981 vastgesteld en laatstelijk gewijzigd in 2009 naar aanleiding van de viering van  Veteranendag.

Het uitsteken van de vlag gebeurt in principe op onderstaande dagen. Als deze dag op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes.

31 januari (1 februari) – BV – Verjaardag van Prinses Beatrix

27 april (26 april) – UV – Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander

4 mei – UV – Nationale dodenherdenking, halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang

5 mei UV – Nationale Bevrijdingsdag

17 mei (18 mei) – BV – Verjaardag van Koningin Máxima

Laatste zaterdag in juni – UV – Veteranendag

15 augustus (16 augustus) – UV – Formeel einde Tweede Wereldoorlog

3e dinsdag in september – UV – Prinsjesdag, alleen in Den Haag

7 december (8 december) – BV – Verjaardag van de Prinses van Oranje

15 december (16 december) – BV – Koninkrijksdag

Op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden hangt de vlag zonder oranje wimpel uit.

Bijzondere vlaginstructie

Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, kan een bijzondere vlaginstructie worden afgekondigd. Tijdens officiële inkomende bezoeken van staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

De VvE volgt de bijzondere vlaginstructie.

Bijzondere gebeurtenis: uitvaart

Op verzoek van nabestaanden van leden van de VvE kan op de dag van de uitvaart van leden en gezinsleden de vlag halfstok worden gehangen. De secretaris van de vereniging legt bij communicatie met de familie deze mogelijkheid uitdrukkelijk voor en zal het verzoek altijd opvolgen.

Uit eigener beweging zal de VvE de vlag niet halfstok uithangen.

Andere bijzondere gebeurtenissen

Verzoeken van leden om de vlag bij de ingang van het park uit te hangen worden door het bestuur welwillend in overweging genomen.

 

Vastgesteld, Dronten 8 maart 2019.