Bestuur

Bestuur

 • Allard Berends (voorzitter),  per e-mail
 • Heidi van Spijker (secretaris), per e-mail
 • Bas Maatman (penningmeester) per e-mail
 • Marianne van Maarschalkerweerd (algemene zaken)  per e-mail
 • Bob Raadjes(beheer & onderhoud) per e-mail
 • Peter Overdijk (D4S tevens tijdelijk golfzaken) per e-mail
 • Bestuurslid golfzaken is vacant

 

Bezoekadres


De Vereniging van Eigenaren is te bereiken via Golfresidentie 129, 8251 NS Dronten
Telefoon 06 25588016 en per e-mail via de secretaris van de VvE

Commissie Infrastructuur

De Commissie Infrastructuur wordt gevormd door Bob Raadjes (voorzitter) Arie van der Graaf en Ronald Mulder (plaatsvervangend voorzitter)

Contact per e-mail

Bestuurs Secretariaat

Het bestuurssecretariaat wordt beheerd door Els Brouwer per email

Ledenadministratie

De ledenadministratie van de VvE Golf Residentie Dronten wordt beheerd door Ingrid Kramps.

Contact per e-mail

Wijkcontactpersonen

Golfresidentie : (nummer 1) tot aan de brievenbus op de groendiagonaal:vacature

Zomer :Vacature

Herfst : Wim Smit, Herfst 36, telefoon 06-17389369 of per e-mail

Lente en Golfresidentie : groendiagonaal tot eind: Gé Middendorp, Golfresidentie 158,
telefoon 0321 – 84 92 31 of per e-mail

Winter: Secretariaat van VvE90 per e-mail

Websitebeheer en Commissie Communicatie & PR

Commissie Communicatie en PR verzorgt de communicatie tussen VvE en bewoners daaronder valt zowel de website als het magazine GRD450.

De redactie van de GRD450 bestaat uit: Jeannine Molier en Linda van Baal. De VvE website wordt beheerd door Paul van Rijn per email.

 

VvE Klusteam
Het VvE Klusteam bestaat uit:
 • Hans Kramps coördinator, contact per mail 
 • Harry Peeters
 • Diederik Kruythoff
 • Roel Tets
 • Jelle van der Veen
 • Herman Kok
 • Walter Snep
 • Léon Veltman
Commissie Bezwaar & Beroep
De Commissie Bezwaar & Beroep bestaat uit:
 • De heer J.R. Bügel (voorzitter)
 • De heer G. Zijlstra (secretaris)
 • De heer W. Smit (lid)
 • Mevrouw A. d’Hooghe (plaatsvervangend lid)
 • De heer H. Meijeren (plaatsvervangend lid)
Contact per e-mail
Werkgroep Natuur & Milieu
De Werkgroep Natuur en Milieu bestaat uit:
 • Dirk de Haan
 • Jodi van Blitterswijk
 • Hans Kramps
 • Jan Veenstra
 • Egbert Geerlig
 • Math Geelen
 • Peter Blom
Contact per e-mail
Ereleden VvE

Ereleden

 • De heer P. (Piet) Slagboom (overleden 2023)
 • De heer A. (Ad) Geutjes (overleden 2015)

Leden met de Speld van Waardering

 • De heer R. (Ronald) Mulder
 • Mevrouw I. (Ingrid) Kramps
 • De heer H. (Hans) Kramps
 • De heer D. (Dick) Zoeteman
 • De heer H. (Harry) Peeters
 • Mevrouw I. (Ineke) van Rijn
 • De heer P. (Paul) van Rijn