In Golf Residentie Dronten, VvE

Op 30 april jl. is aan alle 450 woonadressen per email door de VvE een enquête verzonden met het verzoek deze in te vullen. Het VvE bestuur dat bezig is met een meerjarig beleidsplan wil hiermee haar visie onderbouwen met de mening van zoveel mogelijk bewoners.

De thema’s waren:

  • Infrastructuur
  • Horeca
  • Golf
  • Activiteiten
  • Communicatie
  • Veiligheidsgevoel

Er zijn 249 bruikbare reacties ontvangen bij het bureau dat de enquête heeft opgezet. Deze respons is voldoende groot en geeft een goede weergave van de mening van de respondenten. Daarmee is niet gezegd dat dit de mening van alle bewoners weergeeft, want degenen die de moeite nemen de enquête in te vullen zijn meer betrokken of hebben een grotere interesse in de onderwerpen.

Interessant om de uitkomsten te lezen! Bijvoorbeeld, “welke activiteiten die worden georganiseerd zou u aan deelnemen” daarbij scoren lezingen, muziek en aanschuifmaaltijden hoog! Ook de meningen over de infrastructuur zijn interessant. Veiligheid, een aspect dat hoog scoort, geeft erg duidelijke resultaten.

Wanneer u de reacties en aanbevelingen op de diverse onderwerpen wilt inzien kan dat, ze zijn hier beschikbaar.