In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De golfclub heeft € 12.000 op de plank liggen om daarmee voor dit jaar plannen te realiseren voor sportief beleid. Maximaal 240 leden kunnen gebruik maken van deze clubbijdrage door het 9-Stappenplan van de NGF te volgen. De club draagt daar € 50 per deelnemer aan bij.

De trainingen zijn geschikt voor alle golfers die onlangs of langer geleden hun handicap hebben behaald, hun speelvaardigheid willen verbeteren en daarmee ook het plezier in het spel willen vergroten. Uit recent cijfermateriaal blijkt dat 74,3 procent van onze leden een handicap heeft van 20.0 of hoger.

Het is een van de voorstellen die het bestuur aan de leden voorlegt tijdens de digitale ledenvergadering die donderdagavond wordt gehouden. Een ander belangrijk bestuursvoorstel heeft betrekking op de bouw van een buggy- en lockerloods in de omgeving van het clubhuis. Het bestuur zal zijn plannen daaromtrent mondeling toelichten.

Tijdens de vergadering wordt een nieuwe secretaris gekozen als opvolger van de onlangs afgetreden Richard de Rooij. Het bestuur zal Silvia Hoohenkerk als zodanig naar voren schuiven; ook leden kunnen met een eigen voordracht komen. Voor de eveneens afgetreden penningmeester is nog geen kandidaat gevonden. Gehoopt wordt dat die zich alsnog meldt.

De digitale ledenvergadering wordt gefaciliteerd door Huijbregts Automatisering die hiervoor gebruik maakt van het Zoom programma. Bij eerdere soortgelijke gelegenheden werd dit programma ook gebruikt. Vanwege de verbouwing van de studio van Huijbregts aan de Haringweg is het bestuur fysiek in het clubhuis aanwezig.