0

PR-commissie

De pr-commissie heeft tot taak onze vereniging via de meest effectieve communicatiemiddelen in de regio bekend te maken en haar activiteiten uit te dragen om positieve aandacht te genereren, [...]