In Golfclub

TEKST HANS DE JONGH | FOTO ED VISCH

Paul van der Hulst en Piet van der Sar zijn benoemd tot erelid van de vereniging. Dat gebeurde donderdagavond tijdens de digitaal gehouden algemene ledenvergadering. Beiden traden statutair af nadat zij negen jaar achtereen respectievelijk als voorzitter van de wedstrijdcommissie en als bestuurssecretaris actief waren binnen de vereniging.

Als bestuurslid zijn zij tijdens de vergadering achtereenvolgens door Herman van Someren en Richard de Rooy opgevolgd. De twee nieuwe bestuursleden werden met overgrote meerderheid van stemmen in hun nieuwe functie gekozen. Voorzitter Jan Haasnoot had eerder de benoeming bekendgemaakt van drie leden met de Speld van Verdienste (zie elders).

Paul van der Hulst ontving het erelidmaatschap vanwege zijn “enorme staat van dienst”, zoals de voorzitter diens inspanningen en inzet voor de club samenvatte. Tijdens de negen dienstjaren die Piet van der Sar erop heeft zitten heeft hij zich voor de club “ongelooflijk goed ingezet” zei Jan waarbij zijn credo altijd was “Vliegen vang je met stroop en niet met azijn”.

De golfclub telt nu negen ereleden. Behalve Paul van der Hulst en Piet van der Sar zijn dat Harry Peeters, Cees de Bruijn, Sylvia Runneboom, Heidi en Roel Tets, Theo Verhoeven en André Hartgring. Daarnaast kent de vereniging acht leden die onderscheiden zijn met de Speld van Verdienste.