In Golfclub

Het bestuur van de golfclub heeft drie leden onderscheiden met de Speld van Verdienste. Het ereteken werd uitgereikt aan Maartje Bertelink, Marijke Prins en Hans de Jongh. Eerder werden Dick Walet, Guus Krens en Ferry Wobma ermee gedecoreerd. De Speld van Verdienste werd ook twee keer postuum uitgereikt. In 2017 was dat aan Marga Bentum en vorig jaar aan Dick Prins.

Gewoonlijk vindt de uitreiking van zo’n ereteken plaats tijdens een algemene ledenvergadering van de vereniging. Omdat dit soort bijeenkomsten vanwege de corona-uitbraak nu niet mogelijk is en digitaal plaatsvindt, reikte secretaris Piet van der Sar het kleinood eerder deze week aan de drie leden thuis uit. Hij refereerde in korte toespraakjes aan hun enorme inzet en bood ieder ook een fraaie bos bloemen aan.

Maartje Bertelink kreeg de Speld vooral vanwege haar langdurige inzet voor de herencommissie en de Mixed Friday commissie. Enkele maanden geleden vond ze het moment aangebroken om terug te treden. “Het is mooi geweest zo”, sprak ze in een interview met de Fore. Ook voor Marijke Prins was het na ruwweg tien jaar genoeg geweest. Zij wilde meer tijd voor zichzelf vrijmaken. Marijke leidde al die jaren met name de weekeindcommissie.

Behalve voor de weekeindcommissie was Marijke ook een groot aantal achtereenvolgende jaren de stuwende kracht achter de organisatie van vele clubkampioenschappen, de Ryder- en Solheim Cup, de lustrumcommissie en organiseerde ze samen met haar vorig jaar overleden echtgenoot Dick ook golfweekeinds. “Ik ben trots op mijn speld, vooral omdat ik die nu kan delen met Dick. De toekenning ontroerde me”.

Hans de Jongh werd met de Speld van Verdienste onderscheiden voor het vele werk dat hij voor de golfclub doet. Bij de meeste leden is hij bekend van de nieuwsberichten op de website. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de seniorencommissie, webmaster, eindredacteur van het clubmagazine de Fore Seasons en lid van een vijftal wedstrijdcommissies waaronder de Mixed Fridaycommissie.