In Golfclub

DOOR HANS DE JONGH

Hans Kramps heeft Nelly Landas vereerd met de Gouden Kikker. De Gouden Kikker is een onderlinge publieksprijs van de leden zelf. Nelly kreeg hem voor de punctuele uitoefening van haar functie als ledenadministrateur. Het bestuur van de golfclub feliciteerde haar bij monde van scheidend secretaris Piet van der Sar. Hij bood haar naast waarderende woorden ook een prachtige bos bloemen aan. 

Een jaar geleden onthulde het clubmagazine Fore het duistere verleden van de boerennachtegaal, zoals een kikker ook wordt genoemd. Oorspronkelijk markeerde het kleinood een opzienbarende en niet door iedereen gewaardeerde 1-aprilgrap. Pas later kreeg de Gouden Kikker de functie die het nu nog steeds heeft: het tastbare bewijs van waardering voor leden door leden. De Gouden Kikker werd vandaag voor de 20ste keer uitgereikt.

André Hartgring was de eerste die de Gouden Kikker kreeg. Vervolgens ging het kleinood naar Bram Hauer, Harry Peeters, Siggi Grundmann, Heidi Tets, Koos Aarse, Maartje Bertelink, Femmie Walet, Guus Krens, Ferry Wobma, Marga Bentum en Paul van der Hulst, Ed Visch, de Mixed Friday commissie, Marijke Prins, Hans de Jongh, de redactie van de Fore, Paul Verheijen en Hans Kramps.

De Gouden Kikker wordt gewoonlijk uitgereikt tijdens de algemene najaarsledenvergadering. Omdat die vanwege de coronapandemie vanavond digitaal en zonder publiek werd gehouden, vond de fysieke uitreiking ervan – coronaproof – al eerder plaats. Hans Kramps vereerde Nelly Landas ermee bij haar thuis. Samen gingen ze daarna, met de kikker en op gepaste afstand op de foto.