In Golfclub

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Voorzitter Jan Haasnoot van de golfclub heeft Ruud Mutters tijdens de voorjaars ALV op persoonlijke titel verrast met de Gouden Kikker. Met de Gouden Kikker worden leden onderscheiden die opvallend hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de vereniging.

De Gouden Kikker, die voor de 23ste keer werd uitgereikt, is een soort publieksprijs waarmee leden andere leden kunnen onderscheiden. Enig criterium is dat het lid dat de Kikker ontvangt zich bovenmatig moet hebben ingespannen voor de vereniging.

Eigenlijk had Jan Haasnoot vorig jaar al een keuze moeten maken aan wie hij het kleinood zou uitreiken maar erkende nu dat hij dat lastig vond en het hem toen niet was gelukt om daar een geschikte kandidaat voor te vinden.

Dat was dit keer anders, zei hij. Hij roemde Ruud die in augustus 2019 lid van de vereniging was geworden, een jaar later al deel uitmaakte van het marshalkorps en weer een goed jaar daarna toetrad tot de weekendcommissie.

Jan Haasnoot zelf ontving in het najaar van 2021 de Gouden Kikker uit handen van Nelly Landas van de ledenadministratie. Nelly wilde Jan er vooral mee huldigen vanwege diens inspanningen voor de jeugd gedurende de jaren 2010 tot 2020.