In Golfclub

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Ed Visch is benoemd tot erelid van de golfclub en onderscheiden met de gouden verenigingsspeld. Hij is daarmee het tiende erelid van de vereniging. Ed kreeg de onderscheiding uitgereikt door voorzitter Jan Haasnoot tijdens de algemene ledenvergadering. Hij is ruim 20 jaar op vele terreinen actief geweest voor de club. Onlangs legde Ed om persoonlijke redenen al zijn functies neer.

In 2002 werd Ed lid van de jeugdcommissie, van 2003 tot 2009 was hij voorzitter van die commissie en afgevaardigde in het bestuur. Van 2010 tot nu toe was hij competitie-coördinator en in 2018 werd hij voorzitter van de regel- en handicapcommissie.

Gedurende al die jaren was hij onder meer betrokken bij opleidingsplannen, zomerspelen, jeugddagen sinterklaasfeesten, ouder-/kindwedstrijden, maandbeker, inloop voor de jeugd, polderbokaal en jeugdkampen.

In een nostalgische fototoer werd door de voorzitter van de golfclub een beeld geschetst van Ed’s inzet voor de vereniging. Daaruit bleek vooral dat zijn betrokkenheid bij de jeugd als een rode draad door zijn clubcarriėre liep.

Ed wordt in het bestuur opgevolgd door Thijs Oppelaar die ook voorzitter wordt van de regel- en handicapcommissie. Thijs gaf aan dat het verhogen van de regelkennis bij de leden topprioriteit heeft bij hem. “Het is er droevig mee gesteld”, zei hij.

Er werden nog meer nieuwe bestuursleden voorgesteld. Marnix Hafkenscheid wordt de nieuwe secretaris, Erik de Kok die nu nog het secretariaat bezet wordt voorlopig penningmeester en Gert Grooters krijgt de portefeuille promotie.

Er wordt nog gezocht naar een voorzitter jeugdcommissie, marshals, mensen voor de weekeindecommissie en de kascommissie. Ook lieten Jan Haasnoot en Erik de Kok weten dat zij eind dit jaar van hun statutaire recht gebruik zullen maken om zich niet herkiesbaar te stellen.