In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

Het bestuur van de golfclub heeft maandagavond tijdens de digitale ledenvergadering bij monde van voorzitter Jan Haasnoot gezegd het bijltje er per 1 januari bij neer te gooien als er geen leden zijn die bestuursverantwoordelijkheid willen nemen. “We kunnen dit niet met z’n viertjes”, zei een teleurgestelde voorzitter die al maanden zonder succes bezig is om nieuwe bestuursleden te werven.

Een bijna moedeloze Jan Haasnoot schetste een situatie van een ook financieel oergezonde 780 leden tellende golfclub waar nagenoeg niemand bereid is een helpende hand uit te steken aan het bestuur. Dat functioneert al enkele maanden met slechts vier mensen. Zowel in de Fore, op de website en tijdens vergaderingen of anderszins is tevergeefs geprobeerd mensen enthousiast te maken voor een bestuursfunctie.

“We dreigen een stuurloos schip te worden”, aldus Jan die het gebrek aan interesse onder de leden ook niet begrijpt. “Er zijn slechts een paar mensen bereid iets te doen, terwijl er volop potentie is”, meldde Jan. Na een onderbreking van de digitale vergadering kondigde hij aan dat de vier zittende leden zonder steun nog tot 1 januari doorgaan. “We zullen er tot die tijd alles aan doen, maar dan houdt het voor ons op”.

De bestuursfuncties waar het om gaat betreffen die van penningmeester, promotie en jeugd. De laatste twee zijn al langere tijd vacant, het penningmeesterschap is er recent opnieuw bij gekomen nadat de beoogd kandidaat zich vanwege privé-omstandigheden vrij onverwacht alsnog terugtrok. De leden zullen in een binnenkort door de NGF te houden enquête ook nog gewezen worden op de vacatures.