In Golfclub

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Jan Haasnoot is onderscheiden met de Gouden Kikker. De voorzitter van de golfclub ontving de kikker uit handen van Nelly Landas die de ledenadministratie onder haar hoede heeft en vorig jaar de onderscheiding kreeg. Zij wilde Jan vooral huldigen vanwege diens inspanningen die hij in het verleden heeft gedaan voor de jeugd. Met een korte onderbreking is Jan vanaf 2010 tot 2020 initiator geweest van veel jeugdactiviteiten.

De Gouden Kikker is een publieksprijs waarmee leden andere leden kunnen onderscheiden. Enig criterium is dat diegene die de kikker ontvangt zich bovenmatig voor de vereniging moet hebben ingespannen. Nelly Landas vond dat Jan daar ruimschoots aan voldeed. “Hij hield wervingsacties, wat veel nieuwe leden opleverde, haalde voor duizenden euro’s sponsorgelden binnen, nam het initiatief voor open jeugdtoernooien met vaak meer dan 100 deelnemers uit alle hoeken van het land, zette de vermaarde Super Six mee op poten en motiveerde de jeugd om mee te doen aan regionale en landelijke competitiewedstrijden”, memoreerde Nelly.

De kikker wordt gewoonlijk tijdens de fysieke algemene ledenvergadering uitgereikt. Omdat die ook dit keer weer digitaal werd gehouden toog Nelly eerder al naar Jan thuis om hem daar het kleinood uit te reiken. Tijdens de ALV werd die activiteit gememoreerd door Silvia Hoohenkerk, de secretaris van de vereniging, die Jan namens het bestuur feliciteerde en hem een grote bos bloemen aanbood. Jan reageerde in beide gevallen aangenaam verrast.”Ontzettend leuk om hem te krijgen”, aldus Jan.