In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

Er moet een nieuwe algemene ledenvergadering van de golfclub worden uitgeschreven omdat een besluit om de statuten te wijzigen niet geldig is. Het bestuur beraadt zich over de situatie en zal op een later moment beslissen op welke manier dat besluit kan worden herzien.

Niet zozeer de inhoud van de besluitvorming door de algemene ledenvergadering van dinsdagavond is de oorzaak van de nietigverklaring danwel de procedure die is gevolgd. Om een statutaire wijziging te kunnen doorvoeren moet tweederde van de leden daar voor zijn.

Dat aantal was bij lange na niet aanwezig dinsdagavond. “Het betekent”, licht voorzitter Jan Haasnoot de situatie toe, “dat ondanks dat iedereen voor het doorvoeren van de wijzigingen was er een nieuwe algemene ledenvergadering moet worden gehouden om het voorstel opnieuw in stemming te brengen”.