In Golfclub

Het bijna voltallige bestuur met van links naar rechts Ed Visch, Herman van Someren, Robin van Schaik, Jan Haasnoot, Erik de Kok en Wim Pruim.

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

De leden van de golfclub hebben tijdens de dinsdagavond gehouden voorjaarsvergadering het licht op groen gezet voor de bouw van de buggy- en lockerloods. De verwachting is dat de loods aan het eind van de lustrumweek er staat. Uit de exploitatievoorstellen van het bestuur bleek dat de loods jaarlijks ruim 5000 euro gaat bijdragen aan de begroting. De loods komt aan de bosrand, recht tegenover het terras van het clubhuis. Met de bouw is ruwweg een ton gemoeid.

De vergadering, die matig werd bezocht, was de eerste fysieke bijeenkomst van de leden na drie algemene ledenvergaderingen die digitaal moesten worden gehouden vanwege de pandemie. Belangrijke onderwerpen die ter sprake kwamen gingen behalve over de buggy- en lockerloods over de resultaten van de enquête die enkele maanden geleden werd gehouden en de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Ook de jaarrekeningen over 2021 werden gesanctioneerd.

Met de verkiezing van drie bestuursleden is het bestuur nagenoeg weer compleet. Wim Pruim werd bestuurslid met jeugdzaken in zijn portefeuille, Robin van Schaik werd de nieuwe penningmeester en Erik de Kok is de nieuwe bestuurssecretaris geworden. Wim Pruim en Erik de Kok draaiden al enige tijd mee in het bestuur. De portefeuille promotie kon ondanks herhaalde oproepen nog niet worden ingevuld. Voorzitter Jan Haasnoot noemde dat een zeer zorgelijke ontwikkeling.