In Golfclub

Voorzitter VvE Paul van Rijn met wethouder duurzaamheid Ton van Amerongen. Uiterst links en rechts de beide hoofdgreenkeepers en rechts van de wethouder Arie van der Graaf, de commissaris golfbaan. Foto’s onder: een vrolijke VvE-voorzitter die het certificaat in ontvangst neemt uit handen van de wethouder en de VvE-voorzitter met de voorzitter van de golfclub.

    

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

De Drontense wethouder voor sport en duurzaamheid, de VVD’er Ton van Amerongen, is zeer ingenomen met de vergroening van de Golfresidentie. Vanmiddag overhandigde hij in clubhuis De Vier Seizoenen aan VvE-voorzitter Paul van Rijn het certificaat dat de internationale Golf Environment Organization (GEO) aan de Golfresidentie heeft toegekend.

De GEO is een gezaghebbende internationale organisatie die wereldwijd golfbanen beoordeelt op het gebied van natuurbeheer, waterhuishouding, energieverbruik, lucht- en bodemverontreiniging en het verminderen van het gebruik van pesticiden en bestrijdingsmiddelen. Om in aanmerking te komen voor certificering moet een golfbaan aan de hoogste standaarden voldoen. Om dat doel te bereiken is de afgelopen jaren veel werk verzet.

De wethouder, die geheel in stijl met de fiets bij het clubhuis arriveerde, stelde bij de overhandiging van het certificaat complimenteus vast, dat de Golfresidentie een waardevolle en zeer duurzame prestatie heeft geleverd. Tegen de achtergrond van het duurzaamheidsbeleid dat de gemeente Dronten nastreeft, stemde hem dat tot grote voldoening.

Dronten, vertelde de wethouder, is bezig om de gemeente op alle fronten te verduurzamen en in dat kader ook los te maken van het aardgas. Er worden daartoe veel initiatieven ontwikkeld. “Duurzaamheid”, aldus Van Amerongen, “staat hoog in het vaandel van het gemeentebestuur. We hebben zelfs een duurzaamheidscoördinator aangesteld. En we zijn al CO2 vrij”.

De uitreiking van het GEO-certificaat vond plaats tijdens de zogenoemde greenkeepersborrel. Twee keer per jaar treffen greenkeepers en bestuurders elkaar in een informele omgeving waarin wordt gesproken over zaken die de golfbaan betreffen. Voorzitter George Gerritsen van de golfclub, dit keer gastheer, complimenteerde het greenkeepersgilde voor de inzet die het pleegt.