In Golfclub

De verplichting voor deelnemers aan een wedstrijd om zich dertig minuten voor aanvang ervan te melden aan de wedstrijdtafel is gewijzigd. Voortaan zijn twintig minuten voldoende. Dat heeft de wedstrijdcommissie besloten. De nieuwe regel gaat gelijk in.

De 30-minutenregel was vooral bedoeld om de wedstrijdleiding de gelegenheid te geven om bij onverwachte afwezigheid van een speler voldoende tijd te hebben om personele wijzigingen aan te brengen in een of meer flights. De praktijk echter heeft uitgewezen dat 20 minuten ook voldoende zijn.

De 10-minutenregel blijft wel van kracht. Een speler moet zich uiterlijk 10 minuten voor aanvang van zijn start op de afslagplaats melden. Als die regel niet wordt nageleefd is de wedstrijdleiding bevoegd sancties toe te passen conform NGF-regel 5.3 staat in het algemene wedstrijdreglement.