In Golfclub
TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

De wedstrijdcommissie komt in actie tegen het onverwachte neveneffect van de op 1 januari ingegane regel om de vlag bij het uitholen in de cup te laten staan. Aanleiding zijn zorgelijke reacties over beschadigingen van de green ter hoogte van de vlag. Gebleken is dat spelers de bal met de vlaggenmast uit de cup wippen waardoor ter plekke ook de green wordt opgetild.

De nieuwe regel heeft als doel om het spel eenvoudiger te maken (een verbod minder) en om het vlotter te laten verlopen. De regelinstanties R&A en USGA verwachten dat de vlag in het algemeen minder vaak uit de hole gehaald zal worden. Dat scheelt tijd en sneller spel is een van de doelen van de regelmodernisering door de R&A en USGA. Het neveneffect was niet voorzien.

Het probleem doet zich uiteraard niet alleen voor op onze baan. Om de discipline van het beheerst verwijderen van de bal weer terug te brengen in het spel, wijzen ook organisaties als de NGF, de Nederlandse Golf Federatie op de juiste manier van een bal uit de cup halen, namelijk door met twee vingers de bal eruit te tillen. De vlaggenmast blijft rechtstandig in de hole staan.