In Golfclub

Voorzitter George Gerritsen van de golfclub heeft zijn functie met onmiddellijke ingang neergelegd. In een verklaring van het bestuur staat dat er onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn ontstaan over de manier waarop met een aantal zaken wordt omgegaan. De afgetreden voorzitter heeft aangegeven dat de voorgestelde aanpak daarvan en de daarbij behorende voorwaarden zoals gesteld door de meerderheid van de bestuursleden niet passen bij zijn persoonlijke visie en werkwijze van het besturen van een golfclub.

Het gaat daarbij onder meer om zaken die te maken hebben met het nieuwe beleidsplan GC GRD 2.0 van de golfclub en gesprekken tussen VvE en golfclub over de gevolgen van het coronavirus. Het bestuur betreurt het besluit van George “gezien zijn enthousiasme, betrokkenheid en voortvarendheid” in het voorzitten en vertegenwoordigen van de golfclub, maar respecteert dat en wenst hem veel succes toe op en om de golfbaan. De leden van de golfclub zijn intussen persoonlijk op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen.

Het voorzitterschap zal tot aan de geplande algemene ledenvergadering van november worden waargenomen door de vice-voorzitter van de vereniging, Jan Haasnoot.