In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De baan gaat maandag toch open. Nadat er in de loop van de week grote onzekerheid ontstond of de datum van 11 mei wel haalbaar zou zijn, is vanmiddag het sein op groen gezet nadat alle protocollen door de plaatselijke overheid waren goedgekeurd. De gemeentelijke beleidsadviseur voor sportzaken complimenteerde de indieners ervan zelfs met de inhoud. “Dat ziet er netjes uit”, liet de hoofdambtenaar in een mail weten.

Het succes is te danken aan een gezamenlijke inspanning van Arie van der Graaf namens de Vereniging van Eigenaren en Ed Visch namens de golfclub. De baan gaat onder strikte voorwaarden open. Die voorwaarden zijn samengevat in een uitgebreid document “Veilig golfen in corona tijdperk” dat vanavond in een persoonlijke mail aan alle leden is toegezonden.

In het document is ook een duidelijke instructie opgenomen om een starttijd te reserveren. Dat is een van de voorwaarden die in het protocol zijn beschreven. Op die manier wordt voorkomen dat er de eerste dagen een stormloop op hole 1 ontstaat, hetgeen in strijd zou zijn met de regelgeving. Er is ook een aantal local rules van kracht geworden die specifiek voor het coronatijdperk gelden.

.