In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Het blijft hoogst onzeker of onze golfbaan maandag weer open gaat. Het lukt waarschijnlijk niet om in die korte tijd zowel door het gemeentebestuur als door de Veiligheidsregio het protocol dat daarvoor gaat gelden goedgekeurd te krijgen. Dat is wel de absolute voorwaarde om de baan open te stellen, benadrukt de VvE, de eigenaar van onze baan. Daarna moet worden gekeken naar de uitvoerbaarheid ervan. Eerder werd ervan uitgegaan dat die goedkeuring van het protocol wel op tijd binnen zou zijn.

De openstelling van de baan kwam in een stroomversnelling nadat premier Rutte dinsdagavond tijdens zijn persconferentie de sport het groene licht gaf om onder voorwaarden de activiteiten opnieuw op te starten. Daartoe hoorde ook de golfsector die daar via het overkoepelend orgaan ook op had aangedrongen. Een kleine twee maanden geleden werd het beoefenen van de sport stilgelegd vanwege het coronavirus.

Mocht de baan maandag onverhoeds toch opengaan, dan zullen golfers zich moeten realiseren dat ze in de beginfase via een baanplanner een starttijd moeten reserveren. Ed Visch, die de taskforce namens de golfclub voor zit, wil met een baanplanner voorkomen dat er een stormloop ontstaat bij de heropening. Als de baanplanner wordt geactiveerd is die te vinden op het dashbord van de wedstrijdkalender. In een later stadium zou het gebruik van de planner weer verdwijnen.

Met de heropenstelling komt ook een eind aan de vrije wandelingen over het schelpenpad. Dat was, sinds de sluiting van de baan vanwege het coronavirus mogelijk nadat daar op sociale media om was gevraagd. Van die mogelijkheid is zowel door golfers als bewoners die niet golfen zeer druk gebruik gemaakt. Er waren weekeinddagen dat er meer dan honderd mensen over de schelpenpaden wandelden; gemiddeld waren het er zo’n 60 per dag, zijn de schattingen.