In Golfclub

De verdere ontwikkeling van de golfbaan is een van de thema’s die aan bod komen tijdens een informatieve bijeenkomst van de Vereniging van Eigenaren van de Golfresidentie. Die bijeenkomst wordt 12 oktober gehouden in De Vier Seizoenen. Er is plaats voor maximaal dertig mensen. Voor de overige belangstellenden wordt een streaming georganiseerd. Belangstellenden kunnen de discussie daardoor thuis volgen.

Voormalig topgolfer Jurrian van der Vaart, sinds geruime tijd verbonden aan Infinity Variety Golf Holland, zal er zijn visie geven over de verdere ontwikkeling van onze baan. Infinity Variety Golf Holland is actief binnen Europa als het gaat om bouwen, restaureren, renovatie en uitbreiding van banen. Baanarchitect Frank Pont, die het bedrijf oprichtte, ontwierp ook de omkeerbare The Links Valley in Ermelo. Van der Vaart geldt als een expert op het gebied van oefenfaciliteiten.

Andere partijen die er aan het woord komen zijn Greenengineers Adviseurs die het meerjaren-onderhoudsplan en hun stresstest toelichten, Nib Scan Pro dat het onderhoud tussen 2016-2020 en het nieuwe normen onderhoud van 2021 tot 2030 nader zal beschouwen en aannemer SBA Golf & Groen dat het onderhoud uitvoert. Deze partij werpt een terugblik op de inspanningen die hebben geleid tot een betere leefomgeving met betrekking tot de woonwijk en golfbaan en vertelt ook hoe het de toekomst ziet.

Via reserveren@inde4seizoenen.nl kan men zich inschrijven om deel te nemen aan deze informatieve bijeenkomst. De eerst aangemelde personen tot een maximum van 30 worden uitgenodigd om de presentaties live bij te wonen. Voor alle overige belangstellenden zal de informatieavond via live-streaming plaatsvinden. Geïnteresseerde bewoners van de Golfresidentie en/of leden van de golfclub zullen daarvoor tijdig een uitnodiging ontvangen.