In Golfclub

Is de rijp die vanmorgen nagenoeg de hele baan in een witte wereld veranderde de voorbode voor een witte kerst of worden de beide feestdagen gedomineerd door regen? De weergoden zouden er zelf nog niet uit zijn weten de aardse profeten te vertellen omdat er verschillende reële weermodellen zijn en het dus alle kanten op kan. Wie een witte kerst prefereert mag hopen dat de meteorologische scheidslijn boven ons land terecht komt. Daarbij beschikt het noorden van ons land kennelijk over betere papieren dan het zuiden maar in beide gevallen zou het geen droog en geen zonnig weer worden. Met die witte aanslag van vanmorgen hebben we in elk geval toch even kunnen zien hoe een witte golfbaan er ook weer uitziet. (HdJ)