In Golfclub

De  regel- en handicapcommissie houdt binnenkort een tweetal regelavonden voor leden van de golfclub. De eerste is op maandag 13 maart, de tweede op maandag 20 maart. De regelavond op 13 maart zal in het teken staan van de algemene golfregels. Op 20 maart wordt een regelavond gehouden voor de deelnemers aan de NGF-competitie. Tijdens die bijeenkomst is er speciale aandacht voor de uitzonderingen die gelden bij het spelen van matchplay, de gebruikelijke spelvorm bij de NGF-competitie. Per avond is er plek voor maximaal 40 deelnemers. Men kan zich aanmelden door een mail te sturen naar rhcie@golfresidentie.nl De aanmeldingen worden op datum/tijd geregistreerd. De aanvang is half acht.