In Golfclub

Bestuurders van de VvE en golfclub brengen een toost op het greenkeepersgilde.

TEKST HANS DE JONGH

Tijdens de traditionele eindejaarsborrel in grand-café De Vier Seizoenen heeft Arie van der Graaf namens de besturen van de golfclub en de Vereniging van Eigenaren van de Golfresidentie de greenkeepers bedankt voor het vele werk dat zij in het afgelopen jaar hebben verzet. 

De VvE-commissaris golfzaken sprak van een bijzonder jaar. “Met zo’n 160 activiteiten was de baan opnieuw druk bezet”, zei hij. Hij wees er bovendien op, dat 2019 een ongekende droge en een langdurige natte periode kende. “Ook werden we weer geconfronteerd met sommige golfers die maar weinig geduld opbrachten voor ons werk”.

“Dat dit alles niet ten koste van de kwaliteit is gegaan, blijkt wel uit de vele positieve reacties die we kregen van niet alleen onze eigen spelers maar met name ook van spelers van buitenaf”, complimenteerde hij het greenkeepersgilde nadrukkelijk. Hij stelde ook vast “dat buiten de golfbaan ook de rest van ons park er goed bij ligt”.

In 2020 komt de focus bij het onderhoud te liggen op de langere toekomst. “Door ervaring gepokt en gemazeld”, aldus Arie, “gaan we de uitdaging aan van het onderhoud van een golfbaan die aangelegd is op klei en laten we ons niet afschrikken door klimaatverandering en weerbarstige kleigrond”.