In Golfclub

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Nu netbeheerder TenneT het herstelwerk aan de hoogspanningsmasten in de baan definitief heeft afgerond begint SBA Golf & Groen maandag 3 juni de holes 5, 6 en 7 weer in haar oorspronkelijke staat terug te brengen. Onder meer worden de zandplateaus verwijderd en worden de sporen die voor het werk van de netbeheerder noodzakelijk waren ongedaan gemaakt. Gelijktijdig begint ook de reconstructie van hole 7.

SBA heeft, zoals bekend, onze baan in onderhoud en was van begin af aan zeer nauw betrokken bij de werkzaamheden van de netbeheerder. Met behulp van een grote kraan verwijdert SBA Golf & Groen alles wat op enigerlei wijze is achtergebleven om de holes weer in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. De holes 5 en 6 worden gedurende dat karwei niet gesloten. Wel zullen naar verwachting de afslagplaatsen tijdelijk worden verplaatst.

Gelijktijdig gaat de voorgenomen ingrijpende reconstructie van hole 7 van start. Hier moeten twee afslagplaatsen opnieuw worden opgebouwd en een derde worden hersteld. Ook gaat een langgekoesterde wens van veel spelers in vervulling door de waterpartij naast de fairway van hole 7 uit te breiden. De achterliggende gedachte is dat de par 3 hole daardoor spannender wordt en dus aantrekkelijker om te spelen.

Hole 7 wordt daarvoor uit het spel gehaald. Golfers die een kaart lopen mogen dan een score van netto par invullen. Bij aanvang van het werk is dat overeengekomen met de NGF. Hoe lang dat gaat duren is nog onbekend. Langs hole 7 komt ook een alternatief schelpenpad waarvoor tijdens de reconstructie de fundatie alvast wordt aangebracht. In de planning wordt ervan uitgegaan dat het werk niet eerder dan in augustus gereed is. Of dat tijdschema wordt gehaald is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden.