In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De wedstrijdcommissie gaat het weeralarm Code Geel van het KNMI anders invullen. Aanleiding is de toegenomen frequentie ervan. In het algemeen wedstrijdreglement staat niet langer dat wedstrijdspelers per e-mail worden geïnformeerd over mogelijke risico’s. Volstaan wordt met de mededeling dat de wedstrijdleiding extra alert is op storm, veel regen en/of onweersbuien “en zo nodig deelnemers waarschuwt”.

Bij het weeralarm Code Geel ging er volgens het oorspronkelijke wedstrijdreglement twee keer een e-mail naar de deelnemers van een wedstrijd. De eerste keer bij het uitgeven van Code Geel door het KNMI en de tweede keer uiterlijk een uur voor aanvang van een wedstrijd. Via die laatste mail werd bekendgemaakt of een geplande wedstrijd al dan niet doorgang kon vinden. De baan blijft bij Code Geel overigens wel open.

De uitleg voor Code Oranje en Code Rood blijft ongewijzigd. In beide gevallen gaat de baan direct dicht. Code Oranje wordt afgegeven als er grote kans is op een aanzienlijke impact en bij Code Rood als maatschappij-ontwrichtende schade kan ontstaan. De baaneigenaar wees daarbij eerder op een publicatie van de NGF over de wettelijke verplichting om risico’s in de baan te beperken en de inspanningsverplichting om schade voor anderen te voorkomen.