In Golfclub

 

TEKST EN FOTO’S HANS DE JONGH

Een speciale ploeg van SBA Golf & Groen is vanmorgen met groot materieel begonnen met het herstel van de holes die de afgelopen maanden te lijden hebben gehad van het werk van netbeheerder TenneT. De verwachting is dat de holes 5 en 6 eind deze week weer volledig in het spel zijn; het werk aan hole 7 duurt aanzienlijk langer.

Met een graafmachine worden de zandplateaus verwijderd. Het zand dat beschikbaar komt wordt in eerste instantie gebruikt om de noodwegen waarop op de holes 5 en 6 honderden rijplaten lagen te herstellen. Zand dat resteert wordt gebruikt om op de fairways uit te strooien. Behalve bij holes 5 en 6 staan de teemarkers ook bij hole 8 aan het begin van de fairway. De tees van 8 worden opnieuw afgevlakt en voorzien van nieuwe graszoden.

Over enkele dagen wordt ook begonnen met de bouw en het inzaaien van de afslagplaatsen op hole 7 en de reconstructie ervan. De graafmachine wordt dan ingezet om meer ruimte te maken voor het water dat deels langs de fairway loopt. Daardoor wordt de moeilijkheidsgraad verhoogd. Gelijktijdig wordt ook het naast de fairway lopende schelpenpad vernieuwd.

Zodra de holes 5, 6 en 8 zijn hersteld en de teemarkers weer op hun oude plaats staan, is de baan weer qualifying. De teemarkers staan nu voorbij de zandplateaus om het personeel van SBA Golf & Groen ruimte te geven om hun werk te doen. Alleen hole 7 blijft de komende maanden buiten het spel. Dat kan tot in augustus duren.