In Golfclub

Herman van Someren is kandidaat voor de functie van voorzitter van de wedstrijdcommissie. Als zodanig is hij ook bestuurskandidaat. Herman moet de opvolger worden van Paul van der Hulst die na negen statutaire jaren niet meer herkiesbaar is.

Herman van Someren, wiens kandidatuur aan de orde komt tijdens de ALV van 19 november, is ruim dertien jaar lid van de golfclub. Hij speelt met handicap 14.2, is lid van de Mixed Friday en Herencommissie en een belangrijk sponsor van de vereniging.

De belangrijkste taak van de voorzitter van de wedstrijdcommissie is het mede-organiseren van een gevarieerd wedstrijdaanbod, waaronder clubkampioenschappen en het verhogen van het spelniveau bij de leden.