In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Veertien leden van de golfclub krijgen te maken met de jaarlijkse herziening van hun handicap. De exact handicap van het overgrote deel van de leden blijft gelijk aan dat van vorig jaar. De evaluatie door de handicapcommissie varieert voor de veertien spelers in een correctie van 1 tot 3 slagen.

De jaarlijkse herziening wordt wel vergeleken met de apk-keuring van een auto. Voor jezelf en medeweggebruikers (mede-golfers) is het belangrijk er zeker van te zijn dat je goed aan het spel kan deelnemen. Golfers die in 2019 acht of meer scores hebben ingeleverd komen voor herziening in aanmerking.

Het is de laatste keer geweest dat de herziening plaats vond onder het regime van de regels van de EGA, de Europese Golf Associatie. Met ingang van 1 januari 2021 wordt ook in ons land het WHS, het Wereld Handicap System, ingevoerd. In alle landen wordt dan op dezelfde manier de handicap berekend.

Er is geen simpele formule waarmee de EGA-handicap in een WHS-handicap kan worden omgezet. Dat komt omdat de berekening van een handicap volgens het EGA-systeem anders is dan de manier waarop een WHS-handicap wordt berekend. De Stablefordpunten zijn straks ook niet langer leidend in het bepalen van iemands speelsterkte.

De regel- en handicapcommissie, met als voorzitter Ed Visch, heeft bij de aankondiging van de start van het Wereld Handicap Systeem laten weten dat het voornemens is de leden via een aantal sessies in De Vier Seizoenen nader te informeren over de berekening van de nieuwe handicap.