In Golfclub

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

De regel- en handicapcommissie heeft de GUR-status voor de uitstulpende bosschage op hole 16 ongedaan gemaakt. Op die maatregel werd al langer aangedrongen omdat GUR – Ground Under Repair – een abnormale baanomstandigheid is die een tijdelijk karakter behoort te hebben. GUR is herkenbaar aan een met blauwe paaltjes afgezet gebied.

Consequentie van de maatregel is dat de bal in dit gebied niet langer meer zonder straf kan worden gespeeld. Komt de bal in het struikgewas te liggen dan moet die gewoon worden gespeeld. Andere optie is de gevonden bal onspeelbaar te verklaren. Als de bal niet wordt teruggevonden, moet de speler terug naar de plaats vanwaar werd geslagen.