In Golfclub
DOOR HET BESTUUR

Zoals op de algemene ledenvergadering van vorige week is gemeld, heeft onze penningmeester Harry NieuwLaar aangegeven te willen stoppen met het penningmeesterschap. Harry heeft laten weten dat hij het penningmeesterschap niet meer kan combineren met zijn werk en privé-leven. Hij wil uiterlijk tot aan de algemene  ledenvergadering in het najaar aanblijven.

Het bestuur betreurt het uiteraard, maar respecteert de keuze van Harry en is daarom op zoek naar iemand die de vacature kan invullen. We zoeken iemand met financiële en boekhoudkundige ervaring, die bij voorkeur affiniteit heeft met golf.

De werkzaamheden bestaan uit het verwerken van inkomsten en uitgaven, het opstellen van jaarcijfers en het maken van de jaarlijkse prognose. Tevens heeft de penningmeester contacten met onze accountant en werkt nauw samen met de ledenadministratie. Uiteraard zal een nieuwe penningmeester voldoende gelegenheid krijgen om zich in te werken.    

Gegadigden kunnen zich aanmelden bij de secretaris via secretaris@golfresidentie.nl