In Golfclub
DOOR HET BESTUUR

Zoals bekend is er reeds enige tijd overleg tussen de besturen van de VvE en de golfclub om na te gaan hoe de samenwerking tussen beide verenigingen verbeterd  en meer toekomstbestendig kan worden. Er zijn daarbij diverse mogelijkheden besproken. Een van die mogelijkheden is het samengaan van beide verenigingen. Dat leek vooralsnog een brug te ver te zijn.  

De besturen hebben nu het volgende afgesproken:

George Gerritsen zal voor de golfclub aanwezig zijn bij de VvE-bestuursvergaderingen en als hij niet beschikbaar is zal Ed Visch zijn plaats innemen. Het bestuurlijk overleg (BO) tussen de beide voltallige besturen komt daarmee te vervallen.  De bedoeling is om deze werkwijze als een ‘snuffelstage’ te zien en na een jaar op basis van een evaluatie te besluiten, of de situatie al dan niet kan worden geformaliseerd via de beide ALV’s.

Beide verenigingen behouden hun eigen verantwoordelijkheden. De VvE zorgt ervoor dat de baan kwalitatief aan de standaarden voldoet, zoals is afgesproken binnen het meerjaren onderhoudscontract en stelt de kaders vast waarbinnen de golfclub kan opereren. Voor de golfclub ligt de aandacht op het gebruik van de baan en de regulering van het spel. De baancommissie houdt in zijn huidige vorm op te bestaan.

Uiteraard is er nog detailafstemming noodzakelijk om de verantwoordelijkheden tussen de diverse partijen precies vast te leggen. 

De beide besturen hebben er alle vertrouwen in dat deze stap tot een nog betere samenwerking zal leiden.