In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

De bijna 150 aanwezige leden van de Vereniging van Eigenaren van de Golfresidentie hebben er met overgrote meerderheid mee ingestemd om door te gaan met het openstellen van de baan voor meer greenfeespelers en het aantrekken van extra buitenleden. Dat gebeurde tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering in De Open Hof, die was gewijd aan de resultaten van de brainstormsessies over de toekomst van de Golfresidentie.

Paul van Rijn, de voorzitter van de VvE, sprak van belangrijke beslissingen die genomen moeten worden waarvan het intensiever gebruik van de golfbaan er een was. De ledenvergadering beperkte zich in zijn besluitvorming vooral tot principe-uitspraken omdat veel details van nagenoeg alle plannen die voortvloeien uit de brainstormsessies nog moeten worden geregeld. Die verdere uitwerking van de golfbaan plannen zal vooral plaatsvinden in samenwerking met de golfclub van de Golfresidentie. In de ALV van mei komen de plannen opnieuw aan de orde.

Met de principiële beslissing om meer greenfeespelers toe te laten werd formeel het besloten karakter van de baan beëindigd.  Er zullen voorbereidingen worden getroffen om gestructureerd in te zetten op nieuwe buitenleden en meer greenfeespelers. Er wordt in dat kader gekeken naar een baanplanner middels een geautomatiseerd registratiesysteem en er moet een keuze worden gemaakt of bewoners zich wel of niet via zo’n systeem moeten aanmelden om een baan te kunnen lopen.

De leden van de VvE vinden de geïntensiveerde samenwerking met de golfclub van de OGD een goede zaak. Zij steunen initiatieven om, met inachtneming van de onderscheiden belangen van VvE, GRD en OGD, een periodiek overleg te voeren en verder te gaan met het onderzoeken van mogelijkheden om een 27 holesbaan in Dronten aan te bieden. Voorzitter Van Rijn wees er daarbij overigens op dat het bestuur van de VvE vorig jaar afwijzend had gereageerd op het aanbod om de 9 holesbaan van de OGD over te nemen.