In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Het gebruik van buggy’s door houders van een handicartverklaring is in 2019 toegestaan bij clubkampioenschappen. Het bestuur heeft dat bekendgemaakt tijdens de algemene najaarsledenvergadering. Het gaat om een proefperiode van een jaar. De voorwaarde die eraan verbonden is betreft het aantal deelnemers dat er gebruik van maakt.

De proef is geslaagd als minstens 20% van de handicartpashouders aan de clubkampioenschappen meedoet. Als dat percentage in geen enkel kampioenschap wordt gehaald, wordt de deelname niet langer gecontinueerd. Als er in een of meer clubkampioenschappen maar niet in alle de 20 procent wordt gehaald wordt het plan voorgelegd aan de leden in de najaars ALV van 2019.

Het buggy-gebruik tijdens clubkampioenschappen is de afgelopen jaren een discutabel onderwerp geweest. De heersende opvatting was dat spelers met een handicart voordeel zouden kunnen hebben in een wedstrijd. Het afgelopen jaar is de discussie erover in een stroomversnelling geraakt, niet in de laatste plaats vanwege het groeiend aantal leden met een handicartverklaring.