In Golfclub

Het bestuur van de golfclub is dringend op zoek naar kandidaten voor de functies van secretaris en penningmeester. Na het onverwachte aftreden van respectievelijk Richard de Rooij en Kees Broek is er in het bestuur een behoorlijk gat geslagen. Hoewel zowel Richard als Kees hebben aangegeven tot de voorjaarsvergadering van mei hun functie te willen blijven waarnemen, wil voorzitter Jan Haasnoot het liefst zo snel mogelijk de twee vacatures opvullen.

“Bij deze wil ik dan ook een nadrukkelijke oproep doen aan onze leden om te overwegen zich (desnoods tijdelijk) beschikbaar te stellen voor een van de functies van secretaris of penningmeester. Zonder bezetting van deze posten kan de golfclub naar mijn mening niet op de een vereniging kenmerkende democratische wijze worden bestuurd”, reageert hij. Belangstellenden kunnen via dit e-mailadres laten weten dat zij interesse hebben in een van beide functies.