In Golfclub

Marijke Prins neemt dankbaar en bewogen de Speld van Verdienste in ontvangst waarmee het bestuur van de golfclub Dick postuum onderscheidde.

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Dick Prins, die vorige week overleed, is door het bestuur van de golfclub postuum onderscheiden met de Speld van Verdienste. Voorzitter George Gerritsen reikte het kleinood uit aan echtgenote Marijke Prins. Dat gebeurde tijdens een herdenkings- bijeenkomst in het clubhuis van de golfvereniging. Dick was kort daarvoor op de algemene begraafplaats De Wissel in aanwezigheid van familie en een aantal intimi begraven. 

Dick Prins, in leven een ‘super’-verenigingsmens zoals hij door sommigen werd getypeerd, overleed na een kort maar heftig ziekbed aan de gevolgen van kanker. Hij werd 76 jaar. Zijn overlijden zorgde binnen de vereniging voor een schok. Die werd op de dag van zijn uitvaart weerspiegeld in het clubhuis door een ongekend grote belangstelling. De rij was zo groot dat veel leden en andere belangstellenden buiten moesten wachten om De Vier Seizoenen in te kunnen komen.

Dick vervulde een groot aantal functies binnen de vereniging waarvan die van coördinator van het marshalteam en consul van de Stichting Handicart wellicht het meest bekend zijn. Daarnaast was hij voorzitter van twee achtereenvolgende lustrumcommissies. “Boven alles was hij”, zo memoreerde George Gerritsen in zijn toespraak, “de onmisbare rechterhand van zijn Marijke tijdens veel weekendwedstrijden”.

De oudste broer van Dick, Simon Prins, noemde hem tijdens de begrafenisplechtigheid in De Wissel een echte verenigingsman. Een hartsvriend karakteriseerde hem vooral als ‘dienstbaar’. Een clublid roemde er zijn enorme persoonlijke betrokkenheid. De feitelijke begrafenis vond plaats in een kleine kring van familieleden en vrienden die bij het afscheid allemaal een rode roos op de kist van de overledene legden.

Dick’s broer, Simon, sprak aan het slot van de herdenkingsbijeenkomst in De Vier Seizoenen een kort dankwoord namens de familie. “We vroegen ons vaak af hoe zij het deden in de polder”, aldus Simon Prins. “Maar we hebben nu wel gezien hoe geweldig ze het hadden”. Dick had naast een technische ook een juridische universitaire achtergrond. “Daar heeft de vereniging veel van kunnen profiteren”, veronderstelde hij. Marijke bedankte tot slot voor de “overweldigende belangstelling” die haar zeer ontroerde.