In Golfclub
TEKST HANS DE JONGH

Het bestuur van de golfclub heeft een nieuw initiatief genomen in het kader van de actie Leden werven leden door de grote groep nieuwe leden rechtstreeks te benaderen. In een persoonlijke mail wordt hen gevraagd om (ex)golfvrienden uit te nodigen om lid te worden van de golfclub van de Golfresidentie.

De gedachte achter die actie is golfvrienden die nog niet hebben kunnen besluiten wat zij met ingang van het nieuwe kalenderjaar gaan doen over de streep te trekken ten gunste van de golfclub van de Golfresidentie. In de mail aan de bijna 140 nieuwe leden staat dat “een groot aantal van u lid is geworden vanwege de situatie bij de ons omringende golfclubs”.

“Wellicht kent u een aantal (ex)golfvrienden die nog niet hebben besloten om naar een andere club te gaan”, aldus het bestuur dat wijst op het aantrekkelijke aanbod aan lidmaatschappen voor gunstige prijzen. “Misschien kunt u een aantal (ex)golfvrienden ervoor interesseren om lid te worden bij GC Golf Residentie, al dan niet met een combi-lidmaatschap met de Openbare Golfclub Dronten”.

Het bestuur zegt het op prijs te stellen als zij moeite willen doen om ook hun golfvrienden lid te maken. Voor elk nieuw lid ontvangt de aanbrenger een bartegoed van € 25 dat besteed kan worden in clubhuis De Vier Seizoenen. Bij het aanbrengen van een combi-lidmaatschap ontvangt men tevens een baltegoed van € 25 voor de drivingrange.