In Golfclub

Helaas heeft onze beoogd penningmeester besloten de Golfresidentie te verlaten en daarom zijn kandidatuur voor de functie van penningmeester moeten intrekken. Dat betekent dat wij als vereniging opnieuw op zoek zijn naar een penningmeester. Het is evident dat een bestuur zonder penningmeester niet goed kan functioneren. Zoals toegelicht in de voorjaars-ALV speelt de penningmeester een wezenlijke rol waar het gaat om het bewaken van onze gelden! Wij doen daarom opnieuw een dringend beroep op eenieder met enige financiële affiniteit zich te melden voor deze functie.

Daarnaast zijn we (met een korte onderbreking) al bijna drie jaar op zoek naar iemand die de portefeuille sponsoring en promotie wil oppakken. Het niet kunnen invullen van deze functie heeft tot gevolg dat we onze huidige sponsoren onvoldoende aandacht kunnen geven en dat we mogelijk (nieuwe) kansen op extra inkomsten laten liggen. Dat is ontzettend jammer in een tijd waarin wij te maken hebben met stijgende lasten, we aan de vooravond staan van ons 25-jarig lustrum én samen met u als lid nieuwe plannen willen ontwikkelen voor 2022 en volgende jaren. Over deze plannen en hoe we uw wensen daarin terug willen laten komen, zullen wij u overigens in de najaars-ALV uitgebreid informeren.

Kortom: er staan zeer interessante en uitdagende onderwerpen op de agenda waaraan u mede vorm kunt geven. Met de huidige bezetting van vier bestuursleden kunnen we daar echter onvoldoende zorg aan geven en dreigt ons clubprogramma eerder te verschralen. Wacht dus niet af of er misschien iemand anders op staat maar sta nu op en pak uw kans! Zeg nu zelf…. Het kan toch niet zo zijn dat in ons ledenbestand dat inmiddels bijna 800 namen telt geen twee mensen te vinden zijn die deze rollen zouden kunnen vervullen?

Wilt u zich kandidaat stellen of wellicht eerst informatie ontvangen over een van de functies, dan kunt u contact met ons opnemen via secretaris@golfresidentie.nl of voorzitter@golfresidentie.nl

                                                                                                         Jan Haasnoot, voorzitter