In Golfclub
DOOR HANS DE JONGH

De komende algemene ledenvergadering van de golfclub, die donderdag 19 november wordt gehouden, wordt een digitale gebeurtenis. Het bestuur heeft besloten daarvoor in zee te gaan met Huijbregts Automatisering uit Dronten. De leden van de golfclub worden er vrijdag door het bestuur over geïnformeerd via een e-mail. 

Het fenomeen van een digitale algemene ledenvergadering is een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Volgens het veiligheidsprotocol mogen niet meer dan dertig mensen een vergadering bijwonen. Dat maakt het houden van een ’traditionele’ ledenvergadering onmogelijk. Sinds de crisis is de wetgeving aangepast en is een digitale ALV juridisch onderbouwd en waterdicht.

De afgelopen weken heeft het bestuur zich georiënteerd op de mogelijkheden die er zijn om digitaal te vergaderen met een (zeer) grote groep. Daarbij is gekozen voor technische ondersteuning door Huijbregts Automatisering. Dat bedrijf heeft er de afgelopen maanden de nodige ervaring mee opgedaan. Huijbregts, dat op dezelfde wijze de ALV van de VvE faciliteert, levert de video conference software.

Het bestuur zit tijdens de ALV in een studio. Leden die zich daarvoor aanmelden kunnen de bijeenkomst thuis via de pc volgen en er actief aan deelnemen. Zij ontvangen tijdig de noodzakelijke tekst en uitleg. Er kan anoniem worden gestemd. Het is niet mogelijk om met machtigingen te werken. Wel kan vanaf elke locatie worden ingelogd, ook vanuit het buitenland.