In Golfclub

De algemene najaarsledenvergadering van de golfclub wordt dinsdag 6 december gehouden. Dit weekeinde hebben alle leden per email een uitnodiging ervoor ontvangen evenals de erbij behorende stukken. De vergadering wordt gehouden in het clubhuis en begint ’s avonds om half acht.

De uitnodiging ging gepaard met een dringend beroep op de leden om diverse nog openstaande bestuursfuncties te bezetten. Daarbij gaat het om twee belangrijke functies: die van promotie en het penningmeesterschap. Ook voor de kascommissie wordt nog naar een nieuw lid gezocht.