In Golfclub

De algemene ledenvergadering van de golfclub, die dinsdagavond om half acht wordt gehouden, staat vooral in het teken van de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden. Het gaat daarbij om de functies van voorzitter en penningmeester. 

Zittend voorzitter Jan Haasnoot treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om in zijn plaats George Gerritsen te benoemen. Die vervulde de functie al eerder. Ron Gunneweg is beoogd penningmeester. Bij zijn verkiezing is hij de opvolger van Erik de Kok.

Voor de functie van bestuurslid jeugdzaken heeft zich nog geen kandidaat gemeld. Het bestuur heeft daarom een dringende oproep gedaan aan de leden om deze functie alsnog te bezetten. Hetzelfde geldt voor twee leden van de kascontrolecommissie.

Kandidaten kunnen zich melden middels een mail naar secretaris@golfresidentie.nl.