In Golfclub

TEKST EN FOTO HANS DE JONGH

Acht bomen op de golfbaan zijn niet door de keuring gekomen en worden dezer dagen preventief geruimd. De Visual Tree Assessment (VTA) die met zekere regelmaat wordt toegepast, stelt hoge eisen aan de vitaliteit van de bomen. De VTA wordt ook wel de APK-keuring voor bomen genoemd. Voldoet een boom er niet dan wordt hij verwijderd.

Dat gebeurde vanmorgen ook met een bijna kwart eeuw oude wilg op hole 17, die tot nu toe alle stormen had doorstaan, maar de komst van storm Ellen, die voor dit weekeinde is aangekondigd, niet mag afwachten. De boom die beeldbepalend was ter hoogte van de green van hole 17, vormde overigens geen directe bedreiging. Diens vitaliteit en gezondheid werden wel in twijfel getrokken.

Hetzelfde gold voor nog zeven bomen. Ook die zijn of worden omgehaald door bosbouwspecialisten die over ruime ervaring beschikken bij het risicoloos omzagen ervan. Een week geleden stelde de VvE-commissaris Beheer en Onderhoud nog, dat de golfbaan bestand bleek tegen de storm Ciara. Het beleid van de VvE is om risicobomen te verwijderen en te vervangen door meer duurzame soorten.