In Golf Residentie Dronten, VvE

Wegens een te geringe belangstelling voor de nieuwe bewonersavond op 19 oktober a.s. komt deze te vervallen.

Aangemelde bewoners zijn daarvan op de hoogte gesteld en hebben de gelegenheid gekregen om op de tweede geplande avond met hetzelfde programma, te weten 26 oktober, deel te nemen.

We zien u graag.

Groep Sociaal.